ELEKTRIKÁŘ

Název oboru: Elektrikář
Kód oboru: 26-51-H/01
Délka a forma studia: tříleté denní studium
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Získané vzdělání: střední s výučním listem
Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Absolvent uvedeného oboru bude středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování bude připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v bytových a průmyslových objektech. Dále nalezne uplatnění při montáži, údržbě a opravách elektrických a elektronických zařízení. Po získání předepsané praxe a zvýšení kvalifikace může zastávat funkci revizního technika, nebo se uplatnit v samostatném podnikání.

 • všem žákům je poskytnut zdarma pracovní oděv a obuv
 • ve třetím ročníku možnost praxe u sociálních partnerů v regionu spojené s výdělkem
 • po závěrečných zkouškách mají žáci možnost pokračovat na maturitním studiu se zaměřením na elektrotechniku
 • po závěrečných zkouškách lze získat osvědčení podle vyhl. 50/78Sb. a rozšířit si tím kvalifikaci
 • nově rekonstruované elektrodílny, učebny pro automatizaci a elektrolaboratoř
 • možnost získání svářecího průkazu

1.  ročník

 • Zámečnický výcvik – základy ručního zpracování kovů, práce s plechem, vrtání, pilování, řezání závitů
 • Elektronika – pájení práce s elektronickými součástkami, výroba jednoduchých plošných spojů
 • Elektroinstalace – základní elektroinstalační práce na výukových panelech bytových rozvodů, základní práce a vodiči a přístroji pro elektroinstalace

2. ročník

 • Elektroinstalační práce – bytové rozvody nízkého napětí, průmyslové rozvody nízkého napětí, systémy domácí automatizace, zabezpečovací systémy
 • Elektrické stroje – údržba elektrických strojů, ovládání elektromotorů – základní stykačové kombinace

3. ročník

 • Odborná praxe u externích firem, opakování a příprava na závěrečné zkoušky

 

Přihláška ke studiu

Stáhněte si přihlášku a začněte studovat na Střední škole stavební a strojní Teplice

Aktivity žáků oboru Elektrikář

Exkurze ve společnosti KOPOS

Exkurze ve společnosti KOPOS

Žáci třetího ročníku učebního oboru Elektrikář se v rámci výuky zúčastnili dne 19.4.exkurze v společnosti KOPOS Kolín a.s., která patří mezi tradiční české elektroinstalační podniky, jež řadu desetiletí úspěšně působí nejen na českém trhu. Společnost se zabývá výrobou...

Virtuálně v elektrárně

Virtuálně v elektrárně

Jako partnerská škola skupiny ČEZ jsme měli možnost pro žáky elektro oborů uspořádat virtuální komentovanou prohlídku jaderné elektrárny Dukovany. Žákům se líbila interaktivita prohlídky a podívali se i do míst kam nemá běžná veřejnost nikdy přístup. Zábavnou formou...

Návštěva rozvodny VVN

Návštěva rozvodny VVN

Žáci třetího ročníku oboru Elektrikář se seznámili s místem napojení přenosové soustavy (rozvodnou) na soustavu distribuční, kde dochází k transformaci hladin velmi vysokého napětí na hladiny vysokého napětí, kde je distribuce rozvětvena pro oddělení distribuce...

Spolupráce s firmou EATON

Spolupráce s firmou EATON

V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s firmou EATON. Díky tomu jsme získali i věcný dar, který můžeme využít pro práci ve škole i na odborném výcviku. Žáci tak pracují s reálnými funkčními komponenty a spojují teorii s praxí. Do školy jsme pozvali žáky ze...

Exkurze na zdymadlech T.G. Masaryka na Střekově

Exkurze na zdymadlech T.G. Masaryka na Střekově

Dne 17.05. 2023 proběhla na zdymadlech T.G. Masaryka v Ústí nad Labem - Střekově exkurze žáků druhého ročníku oboru elektrikář. Žáci byli během prohlídky seznámeni se stavebními prvky zdymadel a měli možnost si projít vnitřní prostory vodní elektrárny. Žáky prohlídka...

Exkurze a prezentace společnosti Sev.en Services s.r.o.

Exkurze a prezentace společnosti Sev.en Services s.r.o.

Výběr žáků třetích ročníků oborů obráběč kovů, strojní mechanik, malíř a elektrikář se dne 9. května 2023 v odpoledních hodinách zúčastnil exkurze v povrchovém dole Vršany, který se nachází v blízkosti města Most. Na místo prohlídky nás odvezlo firemní auto UNIMOG....

Energie budoucnost lidstva

Energie budoucnost lidstva

Pro žáky elektrotechnických oborů byla uspořádána přednáška na téma energetika, spotřeba elektrické energie její "výroba" a budoucnost energetiky. Žáci byli seznámeni s takzvaným národním energetickým mixem ČR, zvláštní pozornost byla věnována problematice...

Zimní sportovní kurz

Zimní sportovní kurz

Žáci naší školy se účastnili zimního sportovního kurzu v Nových Hamrech. Počasí nám přálo a tak jsme mohli využít služeb nedalekého lyžařského střediska v Potůčkách, kde si žáci užívali lyžování a snowboardu. Zimního sportovního kurzu se účastnili i začátníci, kteří...

Pomáháme si

Pomáháme si

Na naší škole platí, že si pomáháme. Naši žáci si navzájem pomáhají udržovat svá pracoviště v bezvadném stavu a běžné údržbářské práce zvládají sami. Tentokrát instalatéři v dílnách v Duchcově potřebují nainstalovat nové osvětlení. Pro elektrikáře to není problém a...

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

V červnu začínají na naší škole závěrečné zkoušky tříletých učebních oborů. Po písemné zkoušce bude následovat zkouška praktická a nakonec žáci před komisí prokáží své znalosti v ústní zkoušce. Věříme, že letošní třeťáci naváží v úspěšnosti u závěrečných zkoušek na...