Šablony pro SŠ a VOŠ II.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony.


Název programu:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, 02_18_65 Šablony pro SŠ a VOŠ

Název projektu:

Šablony II – Profesní růst pedagogů 


Realizace projektu má význam v oblasti podpory profesního a odborného růstu pedagogů a tím zvýšení kvality vzdělávání žáků v souladu s požadavky trhu práce. Dalším přínosem je podpora kvalitnějšího vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a jejich udržitelnost ve vzdělávacím systému.

Aktivity:

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • Školní kariérový poradce
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
  • Zapojení ICT technika do výuky v SŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

CA, VV