Úplné obnovení prezenční výuky od pondělí 24.5.2021

Milí žáci a žákyně,

Od pondělí 24.5.2021 bude obnovena prezenční výuka, tedy nově i pro teoretickou výuku. Nadále bude pokračovat prezenční výuka i v odborném výcviku. Výuka bude probíhat každý den podle aktuálního rozvrhu v Edookitu, sledujte prosím případné úpravy. (Například na škole v Krupce dochází k posunu návratu žáků do teoretické výuky o 2 dny později z důvodu konání maturitních zkoušek a žáci zůstanou po tyto dva dny ještě na distanční výuce.)

Každý žák přicházející na prezenční výuku se musí první den v daném týdnu při příchodu do školy otestovat antigenním testem. Testování probíhá 1x týdně – standardně vždy v pondělí. Žák se dostaví cca 30 minut před začátkem vyučování, aby se testování stihlo provést a vyhodnotit! Toto testování žáků probíhá tedy vždy ½ hodiny předem v příslušné učebně před zahájením první vyučovací hodiny či případně podle upřesnění jednotlivých škol na jiném určeném místě. Žák, který se z nějakého důvodu nezúčastní testování v pondělí, je v dalších dnech týdne před prvním vstupem do školy povinen se nahlásit na vrátnici a testovat se na určeném testovacím místě školy.

 

Těšíme se na váš návrat!

 

Mgr. Aleš Frýdl

Ředitel školy