DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Střední škola stavební, Teplice, p. o. zajištuje vzdělávání dospělých ve formě:
– REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ 
– V RÁMCI REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 

projekt UNIV 2 KRAJE

projekt UNIV 3

Vše v oborech vzdělávání zařazených do sítě škol ve zřizovací listině č. j. 59/2001.

Profesní kompetence pracovníků.

Pro úspěšnou realizaci projektových činností došlo k rozšíření profesních kompetencí pedagogických pracovníků.
V současné době vzdělávací programy na SŠS Teplice zajišťují certifikovaní lektoři v oblasti dalšího vzdělávání:

ING. PAVEL ŠIMONÍČEK, MGR. JIŘÍ PIKRT, PAVEL ŠTROBL, ING. ROMAN PAUL, EVA ŠÁDKOVÁ, ING. ŠÁRKA KÝHOSOVÁ,
ING. TAŤJANA MRZENOVÁ, MILAN BURDA, ING. OLDŘICH TUREK, ING. LUDĚK MERTLÍK

Lektoři kariérového poradenství:
Ing. Roman Paul
Ing. Luděk Mertlík

Kde získáte další informace o této problematice?

O CELOŽIVOTNÍM UČENÍ
Strategie celoživotního učení ČR je základním dokumentem v této oblasti a představuje ucelený koncept celoživotního učení,
který byl schválen vládou ČR usnesením č. 761 ze dne 11.7.2007. Hlavním cílem publikace, která vznikla ve spolupráci s Národním
ústavem odborného vzdělávání, je posloužit jako plnohodnotný zdroj informací jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost.

O REKVALIFIKACÍCH
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
§ 108 – vysvětluje pojem rekvalifikace

V rámci tohoto zákona zajišťujeme:

dle § 109 ve spolupráci s úřady práce – rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

– přímo tj. na základě vítězného výběrového řízení

– nepřímo tj. prostřednictvím vzdělávací agentury

dle § 110 ve spolupráci se zaměstnavateli – rekvalifikace zaměstnanců se provádí na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a
rekvalifikačním zařízením, popřípadě mezi úřadem práce, zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením nebo formou zvolené rekvalifikace
– uchazeč o zaměstnání si může od 1.1.2012 sám vybrat rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení ovšem dle podmínek zákona.

Dalším dokumentem k rekvalifikacím je vyhláška č. 176/2009 Sb. (řeší např. způsob ukončení rekvalifikace).

VÍCE informací týkající se realizace rekvalifikačních kurzů naleznete na stránkách
www.msmt.cz v sekci vzdělávání odkaz rekvalifikace, kde jsou uvedeny např. rady a doporučení pro účastníky
rekvalifikačních kurzů http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy.

O PROJEKTECH
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
je řešitelem projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem

UNIV 2 KRAJE
(UNIV – uznávání neformálního a informálního vzdělávání, UNIV 2 KRAJE – podporuje celoživotní učení a umožňuje školám poskytovat
nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé).
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Forma vzdělávání
kurzy dle příslušných programů www.narodni-kvalifikace.cz

Dále možnost využití informačního systému pro obyvatele ČR o nabídce programů dalšího vzdělávání a možnostech dalšího vzdělávání.

Možnosti programů
I. lze zpracovat program na „objednávku“ zaměstnavatele

II. přizpůsobit se požadavkům trhu práce např. program pro věkové skupiny 50+

III. realizovat programy v oborech, které v počátečním vzdělávání v jednotlivých krajích nejsou otevírány

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ TEPLICE je do projektu zapojená v období 2009 – 2013.
V rámci dalšího vzdělávání poskytuje vzdělávání pro dospělé v oborech, které poskytuje v počátečním vzdělávání
(včetně uznávání výsledků předchozího učení) a to jak s ohledem na jejich možnosti, zájmy a předpoklady,
tak s ohledem na potřeby regionálního trhu práce.
Kurzy jsou zakončeny závěrečnou zkouškou rekvalifikačních programů podle standardů NSK.

Na projekt UNIV 2 KRAJE navazuje projekt

UNIV 3 
Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše vzdělávací instituce zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV
a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.
Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací
procesu akreditací, tzn.:
1.      podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací),
jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
2.      rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
3.      modernizovat proces akreditací
4.      podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.
Naše vzdělávací instituce se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK,
na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.
 
Více na www.univ.cz.


Další odkazy k otázkám vzdělávání dospělých:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani
http://www.nuov.cz
Kontakt pro případné další dotazy ke vzdělávání dospělých
Ing. Luděk Mertlík, tel.: 417 835 239, ludek.mertlik@ssstavebni.tce.cz