PARTNERSTVÍ LEONARDO

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU PARTNERSTVÍ LEONARDO

Název projektu: Položení základů strategického partnerství pro vytvoření perspektivního evropského odborného vzdělání oboru Malíř

Počátek projektu: 1.8.2013

Konec projektu: 31.7.2015

Anotace projektu:

Projekt připravuje rozvoj strategického partnerství pro odborné vzdělávání a oboru malíř a lakýrník. Projekt sdružuje účastníky těchto projektů Painting Skills Ccomparisons  a ECVET MaFlo s dalšími zástupci odborné přípravy a světa práce. Zvláštní význam v partnerství má spolupráce zaměstnavatelů sdružení evropských řemesel (UEAPME).

Partnerství řeší následující výsledky obou projektů:

  • jednotky studijních výsledků a výsledky učení, které jsou orientovány na potřeby trhu práce,
  • odpovídající kompetenční profily, které umožní studentům dokončit výcvik v různých evropských systémů odborného vzdělávání.

Výsledky obou projektů jsou důležitým příspěvkem:

  • k provádění cílů politiky v oblasti OVP EU (Kodaňský proces),
  • k naplnění cílů Agendy 2020 strategických cílů.

Vytvoření strategického partnerství přispívá k přenosu ECVET strategii evropské politiky odborného vzdělávání oboru malíř a lakýrník. Výsledné zlepšení úrovně odborného vzdělávání a přípravy (výuky profesionálních a osobních dovednosti, které jsou v poptávce na trhu práce) je účinným opatřením ke snížení nezaměstnanosti mládeže. Členové partnerství si kladou za cíl připravit převod současného systému na systém ECVET v rámci metodických seminářů pro učitele a pořádat studentské tábory pro testování systému ECVET pro obor malíř a lakýrník.

Projekt implementuje nové pracovní fáze této iniciativy v ECVET. V posledních letech byly vyvinuty strategie ECVET a testovány na cílové oblasti. Nyní se jedná o přenos těchto strategií do praxe odborného vzdělávání a přípravy.

Přehled mobilit  a dalších aktivit SŠS Teplice:

Akce Pořadatel Termín Účastníci
zahajovací mítink SBG Drážďany 10. – 11.10.2013 učitelé
pracovní setkání k přípravě žádosti PaintingSkillsNetwork UEAPME Brusel 17. – 18.2.2014 učitelé
srovnávací soutěž CONECO 2014 Bratislava Cech maliarov Slovenska 26. – 27.3.2014 učitelé + žáci
metodický workshop pro pedagogické pracovníky 2014 UEAPME Brusel 20. – 21.5.2014 učitelé
studentský kemp 2014 Székesfehérvár 23. – 25.6.2014 učitelé + žáci
pracovní setkání pro přípravu studentského kempu Cech malířů Praha 4. – 5.2.2015 učitelé
srovnávací soutěž CONECO 2015 Bratislava Cech maliarov Slovenska 27. – 28.3.2014 učitelé + žáci
metodický workshop pro pedagogické pracovníky 2015 HTL Baden 13. – 14.4.2015 učitelé
studentský kemp 2015 SŠS Teplice 4. – 6.5.2015 učitelé + žáci
pracovní setkání pro přípravu závěrečné zprávy UEAPME Brusel 4. – 5.6.2015  
bilaterální mobilita pro studenty HTL Baden 8. – 12.6.2015 učitelé + žáci