PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, byla partnerem číslo 9 projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt:

Název projektu:                              „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“

Registrační číslo:                             CZ.1.07/1.1.00/44.0005

Číslo a název oblasti podpory:        Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Vyhlašovatel:                                   MŠMT

Příjemce projektu:                           Ústecký kraj

Termín realizace:                             1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

 

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu byl rozvoj a zvýšení kvality počátečního vzdělávání v oblasti přírodovědných a technicky zaměřených oborů.  Projekt byl především zaměřen na propagaci, podporu a zkvalitnění vzdělávání žáků v Ústeckém kraji v návaznosti na aktuální požadavky potencionálních zaměstnavatelů, ale také na další rozvoj znalostí a dovedností žáků. Jedná se o komplexní podporu vzdělávání technického a přírodovědného směru.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvořili žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci středních a základních škol v Ústeckém kraji. Do projektu bylo zapojeno celkem 12 středních škol a 61 spolupracujících základních škol ústeckého kraje.

Obsah projektu:

V rámci projektu byla realizována řada aktivit, které svým charakterem přispívaly k naplnění stanovených projektových cílů. Nejprve byla doplněna infrastruktura, jednalo se o vybavení a doplnění speciálních učeben a laboratoří v zapojených školách.  V těchto moderních učebnách získávají žáci středních i základních škol možnosti  seznámit se s přírodovědnými a technickými obory, ať již na pravidelných kroužcích, tak při samotné výuce. Současně bylo realizováno vzdělávání učitelů, kteří využívají nové metody a formy práce. Důležitou aktivitou projektu byly exkurze a to zejména do firem s technickým či přírodovědným zaměřením. Zde se žáci seznámili s konkrétními procesy výroby i s profesemi, které by mohli v budoucnu studovat.

 

Odkaz na klíčové aktivity projektu SŠS: http://www.ssstavebni.tce.cz/ptvuk/

Odkaz na stránky projektu:

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/osnova.asp?id_org=450018&id_osnovy=200513&p1=200513