„Podnikatelský inkubátor“

V pátek 25. února 2022 proběhla v Teplicích další akce pořádaná ve spolupráci Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje. Přednášku vedla Ing. Jana Falterová Zudová za KHK UL a vycházela z  programu: „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji“.  Během ní byl žákům vysvětlen projekt „Podnikatelský inkubátor“. Tedy to, co je potřeba k založení podnikatelské živnosti, výhody a nevýhody spojené s podnikáním apod. Povídání na toto téma bylo pro žáky velmi přínosné a díky příkladům z praxe i poučně – zábavné.