Adaptační kurz třídy – TRUHLÁŘ, ZEDNÍK

Ve čtvrtek 8.9. se žáci prvního ročníku z oborů truhlář a zedník zúčastnili adaptačního kurzu, jehož cílem bylo se vzájemně poznat. Pro žáky byla připravena procházka k teplické hvězdárně a Písečnému vrchu. Doprovodem byla třídní učitelka a mistři odborného výcviku. U altánu pod Písečným vrchem byli žáci rozděleny do skupinek, kde společně velmi úspěšně zvládli malý test. Žáci vzorně plnili jednoduché úkoly, vzájemně spolupracovali a i přes nepřízeň počasí a silný déšť si výlet do přírody užili.