Odborný výcvik prvního ročníku

V měsíci září jsme rozšířili nevyužitou plochu za budovou školy na velmi potřebná parkovací místa pro  naše zaměstnance.

Zakázku zastřešila externí firma a ruku k dílu přiložili i žáci prvního ročníku oboru zedník pod vedení svého učitele odborného výcviku. Pomáhali při všech  pracích, které byly při realizaci parkoviště nutné. Jejich úkolem bylo zhutnění povrchu vibrační deskou, osazení obrubníku do betonového lože, usazení zatravňovacích betonových prefabrikátů a rozměření a označení parkovacích kójí.

 Při pohledu na hotové parkoviště je vidět, že se jim práce opravdu vydařila a hlavně při ní získali neocenitelné pracovní zkušenost.