OPRAVNÉ ZKOUŠKY

OPRAVNÉ ZKOUŠKY

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo zkoušku v náhradním termínu konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Opravnou zkoušku může žák konat pouze dvakrát.   2020/2021 Opravná...