Novinky & Akce

Novinky & Akce

Klempíři z Duchcova na exkurzi ve firmě Evromat

V posledních dnech školního roku vyrazili budoucí kleméíři na exkurzi do firmy Evromat, která se specializuje na výrobu a prodej nejrůznějších klempířských systémů.

více...

Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. století

Již tradičně nás na konci školního roku navštívilo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Herci sehráli představení plné ukázek her známých českých dramatiků a zavzpomínali na nejznámější divadelní scény.

více...

Přebor ČR středních škol stavebních v atletice

Již potřetí naše škola zorganizovala Přebor ČR středních škol v atletice. Klání proběhlo 23. května 2018 na atletickém stadionu v Bílině za podpory atletického oddílu AK Bílina.  Přeboru se zúčastnily čtyři stavební školy, sportovci přijeli  z Prahy, Chomutova a Ústí nad Labem a z pořadatelských Teplic.

více...

Rozvodna VVN Hradec u Kadaně

11. května 2018 se vydali naši žáci oborů elektrotechnika a elektrikář do Hradce u Kadaně, kde si mohli prohlédnout rozvodnu velmi vysokého napětí. Ta je součástí přenosové soustavy ČR a je propojena i s okolními státy.

více...

Nejlepší výškař SŠ stavební a strojní

Ve středu 18. 4. 2018 proběhlo ve školní tělocvičně zápolení o nejlepšího výškaře SŠ stavební a strojní v Teplicích. Do soutěže se přihlásilo 9 chlapců z Teplic a dvě dívky z Duchcova. Z řad žáků byli i dva pomocníci ve výškařském sektoru ze třídy Z2, TRT2.

více...


Partneři