Novinky & Akce

100 let samostatného Československa

Na konci října jsme navštívili na výstavišti Zahrady Čech v Litoměřicí výstavu 100 let od vzniku samostatného československého státu. Žáci ze všech tří pracovišť se seznámili se životem v době počátků republiky.

Komentovannou prohlídkou nás provázeli studenti v dobovém oblbečení a seznámili nás s různými aspekty tehdejšího života.

Jednotlivé expozice byly věnovány například školství a vědě, zdravotnictví, kulturnímu i společenskému životu, ale také sportu. Výstava dobového zažízení byla vždy oživena postavami v dobových kosýmech, které předváděly nejrůznější aktivity.

Celá akce byla doplněna množstvím stánků, ve kterých byly prodávány typické pokrmy té doby.


Partneři