Novinky & Akce

Hejtman Ústeckého kraje navštívil stavbu našich nových školních autodílen

To že se hejtman ÚK p. Oldřich Bubeníček zajímá o stavby podporované ÚK a o učňovské školství opět potvrdil tím, že přijal nabídku našeho ředitele Střední školy stavební a strojní Teplice p. Aleše Frýdla a navštívil stavbu autodílen, které budou od příštího roku sloužit k odbornému výcviku žáků učebního oboru automechanik a autoelektrikář. Tato stavba je částečně financovaná z evropských fondů (projekt ITI) a dále Ústeckým krajem. Na tuto stavbu bude navazovat obrovská investice do výstavby nové školy a dále dílen pro karosáře a truhláře. Realizací této stavby se vytvoří jedinečný moderní komplex (kampus) určený zejména pro vzdělávání učňovské mládeže.

„Ústecký kraj tímto realizuje dlouhodobou strategii podpory školství. Uvědomujeme si význam právě učňovského školství pro budoucnost tohotA kraje. Chceme žákům vytvořit moderní komplex, ve kterém jim bude umožněno pracovat na špičkovém vybavení, aby byli perfektně připraveni pro své budoucí povolání“, řekl hejtman ÚK.

„Věříme, že vytvořením tohoto nového kampusu s nejmodernějším vybavením přilákáme další zájemce o tak žádané učební obory. I přes nárůst počtu žáků na naší škole v posledních letech stále stoupá zájem o absolventy učebních oborů. Vytvořením nového kampusu jistě ovlivníme žáky při rozhodování a následně zvýšíme i počet tak žádaných absolventů. Nové prostředí nám umožní ještě dále zvyšovat úroveň teoretické výuky i odborného výcviku, což je smyslem naší práce“, navazoval ředitel naší školy.

Je tedy třeba dokončit stavební práce, vybavit dílny a učebny odpovídajícím vybavením a technikou a co nejdříve přesunout výuku našich automechaniků a autoelektrikářů do nového prostředí.


Partneři