Novinky & Akce

Moderní škola 4.0

S žáky oboru Elektrotechnika se zapojujeme do projektu Moderní škola 4.0

Projekt Oddity, mobilní platforma pro průzkum parametrů okolního prostředí

 

Cílem projektu je konstrukce mobilní platformy umožňující autonomní pohyb, nebo řízení pomoci dálkového ovládání. Platforma bude osazena mikrokontroléry na bázi vývojového kitu Arduino. Některé senzory, nebo periférie pro mikrokontroléry budou osazeny do desek tištěných spojů vytvořenými žáky. Žáci tak budou mít možnost navrhnout desku plošného spoje v programu Eagle a tento návrh následně realizovat.

Platforma umožní pohyb po vlastní ose a monitorování různých informací o prostředí, ve kterém se právě nachází, včetně přenosu obrazu. Konstrukce platformy bude zcela, nebo z části navržena v programu CAD a následně vytvořena na 3D tiskárně. Na této části se budou žáci podílet návrhem designu vybraných částí platformy a její následné realizaci prostřednictvím 3D tisku. V této části se počítá především s účastí žáků ZŠ a nižších ročníků SŠ.

Prostřednictvím čidel bude platforma sbírat údaje o okolním prostředí, zejména pak atmosférické údaje, přítomnost různých plynů atd. Rovněž se zvažuje možnost interakce platformy s okolním prostředím. Zde se žáci SŠ zapojí do vytváření části programu mající za cíl sběr a vyhodnocení dat ze senzorů.

Platforma dále umožní bezdrátovou komunikaci s operátorem a zpracování získaných dat v PC. Cílem této části je naučit žáky a zdokonalit jejich práci s programovatelnými mikrokontroléry. Žáci SŠ budou mít možnost se naučit užívat skutečné v průmyslu užívané komunikační protokoly a získají přehled o aplikacích využívaných v automatizaci. Pro žáky ZŠ bude na platformě umístěn samostatný modul Arduino (např. verze Nano), kde si vyzkouší tvorbu programu ovládajícího osvětlení platformy v závislosti na okolních podmínkách a např. detekci překážek pomocí ultrazvukových čidel. Na tomto projektu tak budou moci participovat žáci a studenti různého věku a odborné úrovně.


Partneři