Novinky & Akce

Organizace výuky od 1.6.2020

Vážení rodiče, vážené žákyně, vážení žáci,

 

řada z vás zaznamenala informaci o otevření škol pro žáky nižších ročníků od 8.6.2020 (pro odborný výcvik od 1.6.2020). Rád bych proto upřesnil, jak bude výuka probíhat. Budeme držet rozdělení na odborný výcvik a teoretickou výuku v sudých a lichých týdnech dle původního rozvrhu. Přistupujeme ale k těmto opatřením:

 

  1. Od 1.6.2020 se otevírá možnost v omezené míře zahájit odborný výcvik žáků. Je možné dohodnout v případě zájmu firem a žáků individuální praxi od 1.6.2020 do 26.6.2020. Klasickou výuku v dílnách zejména z technických a hygienických důvodů nebudeme realizovat v plném rozsahu. Od 8.6.2020 (nebo hned po ukončení praktických závěrečných zkoušek dle jednotlivých škol) do 26.6.2020 stanovíme vždy dopoledne v odborném výcviku konzultační hodiny a v těchto hodinách budeme řešit zejména klasifikaci žáků za 2. pololetí a doplňování učiva dle potřeb žáků.

 

  1. MŠMT umožňuje také od 8.6.2020 realizaci občasných vzdělávacích aktivit pro žáky průběžných ročníků v teoretické výuce. Klasickou výuku podle platného rozvrhu hodin z technických a hygienických důvodů nezahájíme. Jako hlavní prioritu máme neohrozit průběh závěrečných a maturitních zkoušek, a proto budeme držet distanční výuku do 12.6.2020. Po ukončení ústní části závěrečných zkoušek (většinou od 17.6.2020) do 26.6.2020 budeme žákům nabízet konzultační hodiny vždy v týdnu, kdy mají žáci mít teoretickou výuku. V těchto hodinách budeme řešit zejména klasifikaci žáků za 2. pololetí a doplňování učiva dle potřeb žáků.

 

 

Rozsah konzultačních hodin a přesné vymezení času bude včas upřesněno v Edookitu a dále i na webu školy.

 

Připomínám, že účast žáků je na bázi dobrovolnosti. Apeluji ale na žáky, aby na konzultační hodiny přišli v určený čas, abychom mohli s žáky komunikovat, uzavřít toto velmi specifické pololetí. Dále upozorňuji žáky, aby počítali s tím, že musí vrátit po dohodě s vyučujícími zapůjčené učebnice.

Chci žáky požádat, aby při vstupu do školy přinesli s sebou podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které je nutné k povolení vstupu do školy a které je umístěné na webu školy. Připomínám, že do školy tedy mohou přijít jen zdraví žáci, kteří neohrozí své okolí. Současně chci žáky uklidnit, že dodržujeme veškerá opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR k ochraně zdraví před koronavirem.

Těšíme se na setkání s vámi!

 

Mgr. Aleš Frýdl

Ředitel školy

 

čestné_prohlášení.pdf


Partneři