Novinky & Akce

Projekt H2AC4Schools

H2AC4schools - Závody saských a českých škol Projetí světa elektromobily s vodíkem.

Náš tým se připravuje na první závod, který se uskuteční ve dnech 8. a 9. února 2019. Žáci mají k dispozici model auta (1:10), elektromotor modelu, který je napájen baterií chemických dobíjecích článků. Tyto články jsou za jízdy dobíjeny vodíkovými palivovými články.

Úkolem je zlepšit účinnost celého systému a dokázat na jedno dobití projet co nejdelší dráhu. Naši borci se úkolu opravdu nebojí a model auta prochází totální přestavbou. Nutno poznamenat, že všechny úpravy provádí pouze žáci a učitelé mají opravdu jen poradní hlas.

Soutěž je mezinárodní a účastní se jí střední školy z české a německé strany hranice. Za českou stranu převzala záštitu nad soutěží ČVUT a VŠCHT Praha.

H2AC4_poster.pdf


Partneři