Novinky & Akce

Rozvodna VVN Hradec u Kadaně

11. května 2018 se vydali naši žáci oborů elektrotechnika a elektrikář do Hradce u Kadaně, kde si mohli prohlédnout rozvodnu velmi vysokého napětí. Ta je součástí přenosové soustavy ČR a je propojena i s okolními státy.

Žáci se seznámili s historií největší rozvodny na území ČR, jejími částmi a byla jim ukázána celá technologie rozvodny.  Jednotlivé stroje a přístroje jsou probírány v odborných předmětech,zejména v předmětu elektrické stroje a přístroje. Byli seznámeni s činností transformátoru TSPM, který slouží jako regulační prvek regulující přelivy energie ze zahraniční sítě.

Byli pozváni i  na dohledové pracovistě, kde na vizualizačních panelech viděli stavy jednotlivých zařízení a přístrojů (odpojovače, vypínače, měřící transformátory proudu a napětí). 

Exkurze přinesla žákům spojení teoretické výuky s praktickým využitím jednotlivých strojů, popřípadě přístrojů. Získali informace o naší přenosové soustavě, provázanosti jednotlivých ovládacích a měřících prvků. 

 

 

 

 


Partneři