Novinky & Akce

SAFETY ROAD 2018

Ve středu 12. 9. 2018 jsme se zúčastnili akce pořádané Policií České republiky a Integrovaným záchranným systémem ČR nazvané „Safety road“. Akce se konala v prostorách Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Byla určená pro žáky středních škol a žáky druhého stupně škol základních.  Akce byla zaměřena na posílení pocitu zodpovědnosti mladých lidí při účasti v silničním provozu.

 V přednáškové síni jsme vyslechli řadu někdy velmi emotivních referátů, které lektoři z řad členů integrovaného záchranného systému připravili na základě skutečných událostí – nehod. V doprovodném programu se žáci zúčastnili celé řady „atrakcí“, které měly přiblížit rizika silničního provozu, případně nápravu škod a záchranu zdraví a života po haváriích. Součástí ukázkových bloků byly například trenažery pro jízdu v autě i na motorce, simulátory volného pohybu pod vlivem alkoholu a drog, simulátor obrácení vozidla na střechu nebo na bok, simulátor nárazu do pevné překážky při rychlosti 30 km/h a ukázka první pomoci při úrazu v důsledku silničního neštěstí.

Také jsme si detailně prohlédli zásahová vozidla záchranné služby, policie a hasičského sboru. Žáci si vyslechli povídání členů jednotky rychlého nasazení Policie ČR a mohli si osobně vyzkoušet jejich výstroj a výzbroj. Celá akce byla výborně připravena a zanechala v našich žácích hluboký dojem.


Partneři