Novinky & Akce

Ukázka robotiky

Dne 20. 6. 2018 proběhla na našem pracovišti v Krupce ukázka robotických výukových pomůcek pro žáky i učitele.

Dne 20. 6. 2018 proběhla na našem pracovišti v Krupce popularizační akce informatiky spojená ukázkou robotických výukových pomůcek pro žáky i učitele. Návštěva z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, z Přírodovědné fakulty, katedry Informatiky nás seznámila s možností výuky programování hravou formou. Na dvou ukázkových pracovištích měli žáci oborů Elektrotechnika a Elektrikář možnost se seznámit s robotickými stavebnicemi a prakticky si zkusit svého robota naprogramovat.


Partneři