Novinky & Akce

Z hasiče učitelem a z učitele hasičem

p. Petr Hrbáček - HRDINA okamžiku.

Děkujeme a vážíme si vašeho činu.


S trochou nadsázky můžeme toto napsat o učiteli odborného výcviku automechaniků p. Petru Hrbáčkovi, který kdysi pracoval jako hasič. Když tedy během výuky žáci zaznamenali požár v blízkosti školy, neváhal využít svých zkušeností, popadl hasící přístroj a vyběhl zlikvidovat požár. Okamžitým zásahem zabránil dalšímu šíření a kulminaci požáru. O místo požáru se následně postaraly jednotky HZS a Policie ČR.

Že nejsme k takovýmto správným reakcím lhostejní, svědčí i to, že p. Petr Hrbáček dostal od ředitele školy jako poděkování symbolický dar helmu hasiče. Tu mimochodem daroval ředitel školy z vlastních zdrojů. Petrovi tímto děkujeme.

 

VV


Partneři