Novinky & Akce

Zakončení projektu Moderní škola 4.0

Spolu s našimi žáky a žáky ZŠ Bílá cesta jsme zdárně ukončili vývoj a následnou prezentací na krajské úřadu zakončili náš projekt Oddity, ve kterém jsme vyrobili pohyblivého robota na bázi hexpoda jménem Bohouš.

Dne 13. 5. 2019 naši žáci představili před hodnotící komisí našeho Bohouše.  Hodnotila se myšlenka a kreativita projektu, pratický přínos, podíl odbornosti, složitost projektu a aplikace aktuálních trendů. Bohouše před komisí předvedli žáci třetího ročníku oboru Elektrotechnika a přes počáteční nervozitu odvedli velmi dobrou práci. Hodnotící komise ve složení zástupců krajského úřadu, svazu průmyslu a dopravy a univerzity UJEP rozhodla, že jsme zdárně splnili zadání projektu a určila našemu projektu celkově páté místo. V tomto projektu nasbírali spoustu zkušeností jak žáci tak i zapojení učitelé a pro naší školu je to významný úspěch, kdy jsme s naším projektem za sebou nechali i vyhlášené průmyslové školy našeho kraje. 

Co všechno náš Bohouš umí a jak jsme postupovali se dozvíte v anotaci projektu:

Anotace projektu.pdf

Tisková zpráva Ústeckého kraje:

https://www.kr-ustecky.cz/titul-moderni-skola-4-0-miri-na-stredni-skolu-do-podboran/d-1733983/p1=204698 


Partneři