Ostatní

Pedagog za školou

Učitel je osoba, která ve vzdělávací instituci předává poznatky žákům, rozvíjí jejich dovednosti a formuje jejich postoje. Člověk, který se celý život vzdělává, aby mohl své znalosti a dovednosti předávat, aby napomáhal zlepšovat prostědí, kde se odehrává vzdělávací a výchovný proces žáků.

Pro výkon učitelské profese je třeba odborná kvalifikace, která zahrnuje profesní i pedagogicko-psychologické dovednosti a znalosti.

Na naší škole najdete pedagogy, kteří mají odborné vzdělání, kladný vztah pro nové technologie, nové metody výuky a s moderní dobou doplňují své vzdělávání tak, aby byly příkladem a motivací ve vzdělávání pro naše žáky.

 


Partneři