Pro uchazeče

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Název oboru

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Kód oboru

39-41-L/02

Délka a forma studia

čtyřleté denní studium

Zakončení studia

maturitní zkouška

Získané vzdělání

střední s maturitou

Přijímací řízení

přijímací zkoušky

Jaké dovednosti lze v oboru získat?

Žáci se naučí montovat, opravovat a udržovat vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace, topení, plynu a vzduchotechniky včetně montáže armatur a zařizovacích předmětů.

Dále zvládnou elektromontážní práce tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních elektrických rozvodů a instalací včetně montáže, zapojování a oprav zařizovacích elektrických předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské i průmyslové zástavby.

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy a je zaměřen na:

  • instalatérské montáže, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení, plynu a vzduchotechniky včetně montáže armatur a zařizovacích předmětů.
  • elektromontážní práce tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních elektrických rozvodů a instalací včetně montáže, zapojování a oprav zařizovacích elektrických předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské i průmyslové zástavby.

Ve druhém a třetím ročníku odborný výcvik probíhá na smluvně zajištěných pracovištích v odborných firmách, žáci jsou schopni podílet se na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu, která může činit až 1.200 Kč měsíčně. 

Součásti výuky je získání osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci §5 vyhlášky č.50/1978 Sb.- nutno složit příslušnou zkoušku.

Všem žákům  poskytujeme bezplatně pracovní obuv a oděv. 


Přihlašte se! Je to jednoduché! 

Klikněte na Přihláška denní studium.  Přihlášku si vytiskněte a vyplňte jednotlivé kolonky. Vyplněnou přihlášku pošlete poštou nebo přímo doneste na adresu školy.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.
Fráni Šrámka 1350/1
415 01 Teplice - Trnovany

 


Partneři