Pro uchazeče

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

•    Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu.

•    Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy do 1. března 2021.

•    Na přihlášce ke vzdělávání se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.

•    Pro tříleté učební obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají.

Harmonogram přijímacího řízení

Oznámení o nekonání jednotné přijímací zkoušky na obor

26-41-M/01 Elektrotechnika

Vzhledem k tomu, že počet uchazečů o studium v 1. ročníku maturitního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika ve školním roce 2021/2022 nepřesahuje kapacitu oboru, nebudou se na naší škole konat jednotné přijímací zkoušky.

Motivační pohovor v rámci přijímacího řízení pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika bude z důvodu opatření proti šíření koronaviru zrušen.

Výsledky přijímacího řízení (registrační čísla uchazeče) budou pro všechny obory vzdělání zveřejněny na webových stránkách školy 19. května 2021.

 Mgr. Aleš Frýdl

ředitel Střední školy stavební a strojní Teplice

  

Vzdělávací nabídka 

Vzdělávací nabídka 2021/22  

Kritéria - čtyřleté maturitní obory

Kritéria - tříleté obory H

Kritéria - tříleté obory E

 


Partneři