Pro uchazeče

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

•    Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu.

•    Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy do 1. března 2021.

•    Na přihlášce ke vzdělávání se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.

•    Pro tříleté učební obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají.

Harmonogram přijímacího řízení

  

Vzdělávací nabídka 

Vzdělávací nabídka 2021/22  

Kritéria - čtyřleté maturitní obory

Kritéria - tříleté obory H

Kritéria - tříleté obory E

 


Partneři