Pro uchazeče

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Aktuální informace k přijímacím zkouškám

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 8. června 2020.

Uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou.

Škola odešle pozvánky k jednotné přijímací zkoušce nejpozději 22. května 2020.

Náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, je stanoven na 23. června 2020.

 

 

•    Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu.

•    Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy.

•    Pro tříleté učební obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají.

 

Poučení o neodevzdání zápisového lístku

•    Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.


Vzdělávací nabídka 

Vzdělávací nabídka 2020/2021

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria čtyřleté maturitní obory

Kritéria tříleté obory H

Kritéria tříleté obory E

Výsledky přijímacího řízení_obory H,E_2020/2021

2. kolo přijímacího řízení

Kritéria 2. kolo

Volná místa  2. kolo

Výsledky 2. kola přijímacího řízení


Partneři