Pro uchazeče

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

•    Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu.

•    Termín pro odevzdání přihlášek do 1. kola denní formy vzdělávání je 1. březen 2017.

•    Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy.

•    Pro tříleté učební obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají.

•    Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů proběhne od 24. dubna 2017.

•    Od zveřejnění seznamu o přijetí běží lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku.

Poučení o neodevzdání zápisového lístku

•    Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.


Vzdělávací nabídka 2017/2018

Vzdělávací nabídka pro školní rok 2017-2018


 Výsledky_3.kola přijímacího řízení.pdf


Čtvrté kolo přijímacího řízení 2017/2018

Kritéria_pro přijetí do 4. kola přijímacího řízení.pdf

Volná_místa pro 4. kolo přijímacího řízení.pdf


Partneři