Pro uchazeče

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

•    Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu.

•    Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy.

•    Pro tříleté učební obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají.

 

Poučení o neodevzdání zápisového lístku

•    Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.


Vzdělávací nabídka 2017/2018

Vzdělávací nabídka pro školní rok 2017-2018


Výsledky 7. kolo.pdf


Sedmé kolo přijímacího řízení 2017/2018

Kritéria_7. kolo.pdf

Tabulka_volna_mista.pdf

 


Partneři