Pro uchazeče

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

•    Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu.

•    Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy.

•    Pro tříleté učební obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají.

 

Poučení o neodevzdání zápisového lístku

•    Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.


Vzdělávací nabídka 2018/2019

Vzdělávací nabídka 2018/19

3. kolo přijímacího řízení 

Kritéria 3. kolo přijímacího řízení

Volná místa 3. kolo přijímacího řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

4. kolo přijímacího řízení

 Kritéria 4. kolo přijímacího řízení

 Volná místa 4. kolo přijímacího řízení

 


Partneři