Pro uchazeče

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

•    Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu.

•    Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy.

•    Pro tříleté učební obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají.

 

Poučení o neodevzdání zápisového lístku

•    Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.


Vzdělávací nabídka 2019/2020

Vzdělávací nabídka 2019/2020

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria čtyřleté maturitní obory

Kritéria nástavbové obory denní studium

Kritéria nástavbové obory dálkové studium

Kritéria tříleté obory H

Kritéria tříleté obory E

 

3. kolo přijímacího řízení

Kritéria 3. kola přijímacího řízení

Volná místa - 3. kolo přijímacího řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

 

4. kolo přijímacího řízení

Kritéria 4. kola přijímacího řízení

Volná místa - 4. kolo přijímacího řízení  

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

 

5. kolo přijímacího řízení

Kritéria 5. kola přijímacího řízení

Volná místa - 5. kolo přijímacího řízení

Výsledky 5. kola přijímacího řízení


Partneři