Pro uchazeče

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

•    Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu.

•    Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy.

•    Pro tříleté učební obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají.

 

Poučení o neodevzdání zápisového lístku

•    Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.


Vzdělávací nabídka 2018/2019

Vzdělávací nabídka 2018/19

 

 

 

 

 


Partneři