Pro uchazeče

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

•    Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu.

•    Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy.

•    Pro tříleté učební obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají.

 

Poučení o neodevzdání zápisového lístku

•    Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.


Vzdělávací nabídka 

Vzdělávací nabídka 2020/2021

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria čtyřleté maturitní obory

Kritéria tříleté obory H

Kritéria tříleté obory E

 

 

 


Partneři