Pro uchazeče

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Aktuální informace k přijímacím zkouškám

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 8. června 2020.

Uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou.

Škola odešle pozvánky k jednotné přijímací zkoušce nejpozději 22. května 2020.

Náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, je stanoven na 23. června 2020.

 

 

•    Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu.

•    Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy.

•    Pro tříleté učební obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají.

 

 

Vzdělávací nabídka 

Vzdělávací nabídka 2020/2021

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria čtyřleté maturitní obory

Kritéria tříleté obory H

Kritéria tříleté obory E

Výsledky přijímacího řízení_obory H,E_2020/2021

Výsledky přijímacího řízení  obory ELT, MIEZ

2. kolo přijímacího řízení

Kritéria 2. kolo

Volná místa  2. kolo

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

3. kolo přijímacího řízení

Kritéria 3. kolo

Volná místa 3. kolo

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

4. kolo přijímacího řízení

Kritéria 4. kolo

Volná místa 4. kolo přijímacího řízení


Partneři