Pro uchazeče

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

•    Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu.

•    Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy.

•    Pro tříleté učební obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají.

 

Poučení o neodevzdání zápisového lístku

•    Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.


Vzdělávací nabídka 2018/2019

Vzdělávací nabídka 2018/19


 1. kolo přijímacího řízení

Kritéria čtyřleté maturitní obory

Kritéria nástavbové obory denní studium  

Kritéria nástavbové obory dálkové studium     

Kritéria tříleté obory H     

Kritéria tříleté obory E   

Výsledky 1. kola přijímacího řízení obory H,E

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - maturitní obory


 2. kolo přijímacího řízení

Kritéria čtyřleté maturitní obory

Kritéria nástavbové obory denní studium 

Kritéria tříleté obory H

Kritéria tříleté obory E

Volná místa - 2. kolo přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení


3. kolo přijímacího řízení 

Kritéria 3. kolo přijímacího řízení

Volná místa 3. kolo přijímacího řízení

 

 

 

 

 


Partneři