Pro uchazeče

Autoelektrikář

Název oboru

Autoelektrikář

Kód oboru

26-57-H/01

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

střední s výučním listem

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Jaké dovednosti lze v oboru získat?

Žáci se v průběhu učební doby naučí zpracovávat potřebné technické materiály, používat měřící a diagnostickou techniku, vyhledávat a odstraňovat vzniklé závady na elektroinstalaci vozidel a zvládnou rovněž základní práce související s odstraňováním závad na motorech vozidel.
Nedílnou součástí studia je i trvalé sledování a osvojování si nejnovějších vývojových trendů technického rozvoje v oboru, především elektronizace a zavádění počítačové techniky do této oblasti.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie a odborný výcvik).

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy, ve druhém a třetím ročníku ve smluvně zajištěných autoservisech např:

Jelínek AUTO Srbice    UNI Autoservis Bystřice
   Autoelektro Kraus Dubí  
DCT DIESEL Centrum    BIG TRUCK Teplice
  Stýblo Teplice  

 

Ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni podílet se na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu, která může činit až 1.600 Kč měsíčně.

Všem žákům  poskytujeme bezplatně pracovní obuv a oděv.

Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí ke vzdělání jiného učebního či maturitního oboru na naší škole.


Přihlašte se! Je to jednoduché! 

Klikněte na Přihláška denní studium.  Přihlášku si vytiskněte a vyplňte jednotlivé kolonky. Vyplněnou přihlášku pošlete poštou nebo přímo doneste na adresu školy.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.
Fráni Šrámka 1350/1
415 01 Teplice - Trnovany


Partneři