Pro uchazeče

 Elektrikář

Název oboru

Elektrikář

Kód oboru

26-51-H/01

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

střední s výučním listem

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Stipendium

ANO 

 Co se u nás naučíš?

  • Absolvent uvedeného oboru bude středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování bude připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v bytových a průmyslových objektech. Dále nalezne uplatnění při montáži, údržbě a opravách elektrických a elektronických zařízení. Po získání předepsané praxe a zvýšení kvalifikace může zastávat funkci revizního technika, nebo se uplatnit v samostatném podnikání.

Výhody studia:

  • Možnost stipendia v prvním ročníku až 4500,- ve druhém ročníku až 6500,- a ve třetím ročníku až 10 000,-
  • Všem žákům je poskytnut zdarma pracovní oděv a obuv
  • Žáci ve třetím ročníku odborný výcvik vykonávají u spolupracujících firem, za svou práci pobírají mzdu
  • Po závěrečných zkouškách mají možnost pokračovat na dvouletém nástavbovém maturitním studiu
  • Po závěrečných zkouškál lze získat osvědčení podle vyhl. 50/78Sb. a rozšířit si tím kvalifikaci
  • Na naše absolventy tohoto oboru netrpělivě čeká mnoho nabídek pracovních míst

Přihlašte se! Je to jednoduché! 

Klikněte na Přihláška denní studium.  Přihlášku si vytiskněte a vyplňte jednotlivé kolonky. Vyplněnou přihlášku pošlete poštou nebo přímo doneste na adresu školy.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.
Fráni Šrámka 1350/1
415 01 Teplice - Trnovany


Partneři