Pro uchazeče

Mechanik opravář motorových vozidel - AUTOMECHANIK

Název oboru

Mechanik opravář motorových vozidel

Kód oboru

23-68-H/01

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

střední s výučním listem

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Stipendium

ANO (pro 2021/2022 NE)

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost.

V oboru se mohou vyučit chlapci i dívky. 


CHARAKTERISTIKA A UPLATNĚNÍ OBORU V PRAXI

Učební obor s velmi dobrou uplatnitelností na pracovním trhu, jehož pojetí vychází z požadavků uplatnění absolventa na trhu práce. Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon povolání automechanik pro opravy motorových a přípojných vozidel. Absolventi jsou připraveni uplatnit se ve výrobě, při montáži v autoservisech, opravárenských provozech dopravních nebo zemědělských firem. Mohou najít uplatnění ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME). Také při zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů v jiných než automobilních firmách např. při správě automobilního parku. Samostatně  provádí funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhu diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel. Vyplňuje technickou dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření. Orientuje se v zajištění aktuálního potřebného materiálu a náhradních dílů.

Součástí vzdělávání je příprava žáků 3. ročníků k získání řidičského oprávnění skupiny B, C. 

JAKÉ DOVEDNOSTO LZE V OBORU ZÍSKAT?

Žáci se naučí diagnostikovat závady na silničních motorových vozidlech a opravovat je. Podle vlastní volby užívat diagnostická zařízení, montážní přípravky a prostředky pro seřizování, údržbu a opravy.

Provádí jak výměnu dílů, tak jejich opravu či úpravu, včetně jednoduchých oprav elektrického vybavení vozidel. Užívá speciální měřidla, používá technickou dokumentaci a jiné grafické pomůcky k porovnávání naměřených hodnot při identifikaci závad.

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ

Probíhá v týdenních blocích (teorie/odborný výcvik).

Právě jsme dokončili vybavování zcela nových autodílen nejmodernějším zařízením a diagnostikou a zahájili zde výuku. Dílny jsou určeny pro automechaniky a autoelektrikáře. Žáci se naučí nejprve základním manuálním dovednostem v ručních dílnách a pak se seznamují s nejmodernější technikou v učebnách a v autodílně. Zde následně probíhá praktická výuka na jednotlivých diagnostických a opravárenských pracovištích. Zde si žáci osvojují praktické znalosti a dovednosti, které navazují na již získané teoretické znalosti. Žáci mají možnost pracovat s diagnostikou motorů, zkoumat funkčnost tlumičů, kontrolovat účinek brzd, přezouvat kola či seřizovat světla. Dále mohou měřit napětí jednotlivých obvodů, číst závady na diagnostických zařízeních či proměřovat funkčnost jednotlivých agregátů. Prostě je tu vše jako v profesionálním servisu. Dokonce máme k dispozici i dva demonstrační vozy (Škoda Octavia a Škoda Superb), které jsme dostali darem od firmy Škoda Auto. Díky obrovské podpoře Ústeckého kraje, který stavbu zainvestoval, a společnému úsilí nás všech učíme žáky v „21. století“.

 

Od 2. ročníku žáci pracují ve smluvně zajištěných firmách, kde mohou najít po úspěšném ukončení studia zaměstnání. Např.:

UNI AUTOSERVIS Bystřice
AUTON Ústí nad Labem
AUTOTIP servis Teplice
VSP AUTO Bílina
AUTOBEST HÁJEK Teplice Jelínek AUTO Srbice APDUCH Duchcov Stýblo Teplice
INEX MOTOR Srbice TOP MOTO Teplice    

 

Ve 2. a 3. ročníku jsou žáci schopni podílet se na produktivní práci, za kterou dostávají finanční odměnu, která může činit až 1 600 Kč měsíčně.

ŠKOLA POSKYTUJE

 • Příspěvek na dojíždění pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje).
 • Stipendijní příspěvek pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje).
 • Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže). Ve školní jidelně je možnost zakoupení zdravé svačiny. K dispozici mají žáci automat na malé svačinky a pití. 
 • Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením.
 • Sportovní aktivity – zapojení do Školního sportovního klubu, aktivity fotbal, florbal, futsal, sálová kopaná, stolní tenis, bojové sporty, silový čtyřboj, atletika, lyžařský kurz.
 • Zdarma vystrojení základními osobními a ochrannými prostředky již od 1. ročníku.
 • Zdarma vstupní zdravotní prohlídku u závodního lékaře.
 • Zdarma parkování v areálu školy na žákovském parkovišti.
 • Zdarma zapůjčení odborné technické literatury "Strojnické tabulky".
 • Možnost využití nového areálu autodílen a ruční myčky aut. 
 • Příspěvek na kurzy svařování (dle podmínek stanovených pro daný školní rok).
 • Pro výuku svařování využíváme virtuální výuku svařování na školním simulátoru pro svařování.
 • Pro výuku technické dokumentace využíváme kreslící program ProgeCAD.
 • Bezplatné využití připojení na školní WiFi a bezplatné využití MS 365 Office webové verze aplikací Word, Excel a PowerPoint.
 • Exkurze a zájezdy na strojírenské výstavy a předváděcí akce firem.
 • Možnost získat „Dobrý list komory“ OHK Teplice pro nejlepší žáky, který je zárukou získání zaměstnání.  

POŽADUJEME VLASTNÍ ZAJIŠTĚNÍ UČEBNÍCH PODMÍNEK

škola

   

odborný výcvik

   
 • Kalkulačka (ne mobil)
   
 • Kalkulačka (ne mobil)
   
 • Rýsovací pomůcky (pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, pryž na gumování, tužka - nejlépe pentilka nemusí se ořezávat)
   
 • Sada nářadí v kufříku pro zámečníky (kladívko, důlčík, rýsovací jehla, pilník, ocelové pravítko, metr svinovací 3metrový, ...)
   
 • Sešit na odborný předmět:
   
 • Sešit na odborný předmět:
   
technologie  A4 565 1x dílny  A4 644 1x
technická dokumentace  A4 460 1x      
strojírenství  A4 565 1x      
stroje a zařízení  A4 565 1x      
strojírenská technologie  A4 565 1x      

  

 •  Učebnice:
         
matematicko fyzikální tabulky                      fyzika               matematika  

 

Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí ke vzdělání jiného učebního či maturitního oboru na naší škole.

VV, PA   


Přihlašte se! Je to jednoduché! 

Klikněte na Přihláška denní studium.  Přihlášku si vytiskněte a vyplňte jednotlivé kolonky. Vyplněnou přihlášku pošlete poštou nebo přímo doneste na adresu školy.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.
Fráni Šrámka 1350/1
415 01 Teplice - Trnovany


Partneři