Pro uchazeče

Mechanik opravář motorových vozidel

Název oboru

Mechanik opravář motorových vozidel

Kód oboru

23-68-H/01

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

střední s výučním listem

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Jaké dovednosti lze v oboru získat?

Žáci se naučí diagnostikovat závady na silničních motorových vozidlech a opravovat je. Podle vlastní volby užívat diagnostická zařízení, montážní přípravky a prostředky pro seřizování, údržbu a opravy.
Provádí jak výměnu dílů, tak jejich opravu či úpravu, včetně jednoduchých oprav elektrického vybavení vozidel. Užívá speciální měřidla, používá technickou dokumentaci a jiné grafické pomůcky k porovnávání naměřených hodnot při identifikaci závad.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie a odborný výcvik).

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy,ve druhém a třetím ročníku ve smluvně zajištěných autoservisech např:

UNI AUTOSERVIS Bystřice   AUTOTIP servis Teplice  
  AUTON Ústí nad Labem   VSP AUTO Bílina
AUTOBEST HÁJEK Teplice   APDUCH Duchcov  
  Jelínek AUTO Srbice   Stýblo Teplice
INEX MOTOR Srbice   TOP MOTO Teplice  

 

Ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni se podílet na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu, která může činit až 1 600 Kč měsíčně.

Všem žákům  poskytujeme bezplatně pracovní obuv a oděv. 

Po získání výučního listu lze pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.


Přihlašte se! Je to jednoduché! 

Klikněte na Přihláška denní studium.  Přihlášku si vytiskněte a vyplňte jednotlivé kolonky. Vyplněnou přihlášku pošlete poštou nebo přímo doneste na adresu školy.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.
Fráni Šrámka 1350/1
415 01 Teplice - Trnovany


Partneři