Pro uchazeče

Strojírenské práce

Název oboru Strojírenské práce
Kód oboru 23 – 51 – E/01
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem
Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek

 Co se u nás naučíš?

  • Absolvent uvedeného oboru bude středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování bude připraven k obsluze konvenčních obráběcích strojů, při nenáročných technologických operacích.
  • Uplatní se v povolání strojírenský dělník.
  • Tento obor je vhodný pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výhody studia:

  • Všem žákům je poskytnut bezplatně pracovní oděv a ochranné pomůcky.
  • Teoretická výuka, její forma i obsah je uzpůsobena možnostem žáků.

Přihlašte se! Je to jednoduché! 

Klikněte na Přihláška denní studium.  Přihlášku si vytiskněte a vyplňte jednotlivé kolonky. Vyplněnou přihlášku pošlete poštou nebo přímo doneste na adresu školy.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.
Fráni Šrámka 1350/1
415 01 Teplice - Trnovany

 


Partneři