Pro uchazeče

Strojní mechanik – zámečník

Název oboru

Strojní mechanik

Kód oboru

23-51-H/01

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

střední s výučním listem

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Stipendium

ANO (pro 2021/2022 NE)

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost.

V oboru se mohou vyučit chlapci i dívky. 


CHARAKTERISTIKA A UPLATNĚNÍ OBORU V PRAXI

Zaměstnavaleli velmi vyhledávaný obor, který poskytuje vzdělání a odbornou přípravu pro ruční nebo strojní zhotovování a sestavování součástí strojů, montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení. Koncepce výuky vychází z požadavků uplatnění absolventa v odborné praxi, kdy se může uplatnit v povoláních strojní zámečník, provozní zámečník, mechanik opravář pro údržby, montér ocelových konstrukcí, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel. V případě absolvování svářečského kurzu je kvalifikován i pro výkon povolání svářeč. Vzhledem k velké poptávce po strojírenských profesích má vynikající uplatnitelnost v různých oborech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, ve všech typech podniků státního i soukromého sektoru, v zámečnických dílnách živnostenské sféry.

JAKÉ DOVEDNOSTO LZE V OBORU ZÍSKAT?

Žáci se naučí ruční a strojní opracovávání kovů řezáním, pilováním, vrtáním, pájením apod., ručně a strojně zhotovovat prvky kovových konstrukcí, montovat, udržovat a opravovat strojní celky a zařízení, základy strojního obrábění kovů, mají možnost absolvovat kurz svařování. 

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ

Probíhá v týdenních blocích (teorie/odborný výcvik).

Teoretická výuka probíhá ve vybavených učebnách. Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy, ve druhém a třetím ročníku ve smluvně zajištěných firmách, kde mohou najít po úspěšném ukončení absolventi studia zaměstnání. Např.:

Teplická strojírna FRISCHBETON Ledvice PRODECO Bílina NASKA Dubí
SIAG STAHLBAU Košťany KOVPAL Teplice MELECS ETS Teplice ROKA RÁŽA Teplice


Ve 2. a 3. ročníku jsou žáci schopni podílet se na produktivní práci, za kterou dostávají finanční odměnu, která může činit až 2 500 Kč měsíčně.

ŠKOLA POSKYTUJE

 • Příspěvek na dojíždění pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje).
 • Stipendijní příspěvek pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje).
 • Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže). Ve školní jidelně je možnost zakoupení zdravé svačiny. K dispozici mají žáci automat na malé svačinky a pití. 
 • Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením.
 • Sportovní aktivity – zapojení do Školního sportovního klubu, aktivity fotbal, florbal, futsal, sálová kopaná, stolní tenis, bojové sporty, silový čtyřboj, atletika, lyžařský kurz, ...
 • Zdarma vystrojení základními osobními a ochrannými prostředky již od 1. ročníku.
 • Zdarma vstupní zdravotní prohlídku u závodního lékaře.
 • Zdarma parkování v areálu školy na žákovském parkovišti.
 • Zdarma zapůjčení odborné technické literatury "Strojnické tabulky".
 • Možnost využití nového areálu autodílen a ruční myčky aut. 
 • Příspěvek na kurzy svařování (dle podmínek stanovených pro daný školní rok).
 • Pro výuku svařování využíváme virtuální výuku svařování na školním simulátoru pro svařování.
 • Pro výuku technické dokumentace využíváme kreslící program ProgeCAD.
 • Bezplatné využití připojení na školní WiFi a bezplatné využití MS 365 Office webové verze aplikací Word, Excel a PowerPoint.
 • Exkurze a zájezdy na strojírenské výstavy a předváděcí akce firem.
 • Možnost získat „Dobrý list komory“ OHK Teplice pro nejlepší žáky, který je zárukou získání zaměstnání.  

POŽADUJEME VLASTNÍ ZAJIŠTĚNÍ UČEBNÍCH PODMÍNEK

škola

   

odborný výcvik

   
 • Kalkulačka (ne mobil)
   
 • Kalkulačka (ne mobil)
   
 • Rýsovací pomůcky (pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, pryž na gumování, tužka - nejlépe pentilka nemusí se ořezávat)
   
 • Sada nářadí v kufříku pro zámečníky (kladívko, důlčík, rýsovací jehla, pilník, ocelové pravítko, metr svinovací 3metrový, ...)
   
 • Sešit na odborný předmět:
   
 • Sešit na odborný předmět:
   
technologie  A4 565 1x dílny  A4 644 1x
technická dokumentace  A4 460 1x      
strojírenství  A4 565 1x      
stroje a zařízení  A4 565 1x      
strojírenská technologie  A4 565 1x      

  

 •  Učebnice:
         
matematicko fyzikální tabulky                      fyzika               matematika  

 

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium na středních školách příslušného zaměření.

Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí ke vzdělání jiného učebního či maturitního oboru na naší škole.

VV, PA


Přihlašte se! Je to jednoduché! 

Klikněte na Přihláška denní studium. Přihlášku si vytiskněte a vyplňte jednotlivé kolonky. Vyplněnou přihlášku pošlete poštou nebo přímo doneste na adresu:

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.
Fráni Šrámka 1350/1
415 01 Teplice - Trnovany


Partneři