Pro uchazeče

Truhlář

Název oboru

Truhlář

Kód oboru

33-56-H/01

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

střední s výučním listem

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Jaké dovednosti lze v oboru získat?

Žáci se naučí výrobu interiérového a exteriérového nábytku, například kuchyně, skříně, stoly, židle, postele, bytového zařízení a stavebně-truhlářských výrobků. Také ovládá pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech a jejich následnou kontrolu.

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy,ve druhém a třetím ročníku ve smluvně zajištěných firmách např:DŘEVOTEP PLUS, LIMBA a dalších

Ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni se podílet na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu, která může činit až 1.200 Kč měsíčně. 

Všem žákům  poskytujeme bezplatně pracovní obuv a oděv. 


Přihlašte se! Je to jednoduché! 

Klikněte na Přihláška denní studium.  Přihlášku si vytiskněte a vyplňte jednotlivé kolonky. Vyplněnou přihlášku pošlete poštou nebo přímo doneste na adresu školy do 15.3.2016.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.
Fr. Šrámka 1350/1
41502 Teplice


Partneři