Pro uchazeče

Truhlářská a čalounická výroba

Název oboru

Truhlářská a čalounická výroba

Kód oboru

33-56-E/01

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

střední s výučním listem

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Jaké dovednosti lze v oboru získat?

Žáci se naučí ručnímu i strojnímu obrábění dřeva a velkoplošných materiálů, výrobě výrobků a jejich povrchové úpravě. Provádí také montáž některých výrobků na stavbách. Oproti oboru Truhlář je zde méně teoretické, ale více praktické výuky.

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy, ve druhém a třetím ročníku na smluvně zajištěných pracovištích v odborných firmách.

Ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni se podílet na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu, která může činit až 1.200 Kč měsíčně.

Všem žákům  poskytujeme bezplatně pracovní obuv a oděv. 


Přihlašte se! Je to jednoduché! 

Klikněte na Přihláška denní studium.  Přihlášku si vytiskněte a vyplňte jednotlivé kolonky. Vyplněnou přihlášku pošlete poštou nebo přímo doneste na adresu školy.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.
Fráni Šrámka 1350/1
415 01 Teplice - Trnovany


Partneři