Pro uchazeče

ZEDNÍK

Název oboru

Zedník

Kód oboru

36–67–H/01

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

střední s výučním listem

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Stipendium

ANO (podmínky získáte ZDE)

Jaké dovednosti lze v oboru získat?

Žáci se naučí zdění nosného zdiva, pilířů, příček, kleneb a komínů za použití tradičních zdících materiálů i nových technologií, osazování prefabrikátů, oken a zárubní, provádění hydroizolací a tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek, obkladačské a kladečské práce, betonáž stavebních konstrukcí a podlah, provádění a oprav rekonstrukcí budov včetně sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáže sádrokartonových konstrukcí.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie a odborný výcvik).

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy, ve druhém a třetím ročníku na smluvně zajištěných pracovištích v odborných firmách.

Ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni se podílet na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu, která může činit až 1.200 Kč měsíčně.

Všem žákům  poskytujeme bezplatně pracovní obuv a oděv. 

Stipendium

Pokud má žák dobrý prospěch, může získat v rámci stipendijního programu

 v 1. ročníku  až  4 500 Kč ročně 
 ve 2. ročníku  až  6 500 Kč ročně
a ve 3. ročníku  až 10 000 Kč ročně

 

Po získání výučního listu lze pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.


 Videoukázka


 Přihlašte se! Je to jednoduché! 

Klikněte na Přihláška denní studium.  Přihlášku si vytiskněte a vyplňte jednotlivé kolonky. Vyplněnou přihlášku pošlete poštou nebo přímo doneste na adresu školy.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.
Fráni Šrámka 1350/1
415 01 Teplice - Trnovany

 


Partneři