Pro žáky a rodiče

Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na nová doporučení MŠMT vás informuji o rozhodnutí vedení naší školy:

Distanční výuka dále pokračuje do 12. 6. 2020, poté bude ukončena.

Teoretická výuka: od 15. 6. 2020 budou nastaveny dobrovolné konzultační hodiny u jednotlivých vyučujících. Žáci, pokud se na KH dostaví, přijdou na konzultace připraveni!

Praxe: Od 8. 6. 2020 (nebo hned po ukončení praktických ZZ) do 26. 6. 2020 budou konzultační hodiny od 8,00 do 12,00 hod a v těchto hodinách se bude řešit klasifikaci žáků za 2. pololetí; zejména žáků, kterým hrozí, že nebudou klasifikováni, či ti, kterým hrozí výrazné zhoršení prospěchu.


Dobrovolné konzultace budou probíhat v režimu hygienického nařízení pro školní zařízení (tj. skupina max. 15 studentů, roušky na ústech, dezinfekce rukou). Při vstupu do areálu školy bude studentům měřena teplota. Dále studenti odevzdají čestné prohlášení, že jsou zdraví a že nepřišli do kontaktu s nakaženou osobou s Covidem 19. Čestné prohlášení podepíše nezletilým studentům zákonný zástupce. Při zjištění vyšší teploty nebo při neodevzdání čestného prohlášení nebudou studenti vpuštěni do budovy a rodiče budou neodkladně informováni.


- upozorňujeme, že během dobrovolných konzultacích probíhají na škole závěrečné zkoušky. Prosím, dbejte a respektujte režim závěrečných zkoušek a ochraňujte své zdraví.

Vysvědčení se bude předávat v úterý 30. 6. 2020 v 8:00 hodin druhé ročníky a 8 30 h první ročníky. Organizační informace k předávání vysvědčení budou též vyvěšeny na edookitu či na stránkách školy. Vše se bude odvíjet od nařízení a doporučení MŠMT. Sledujte edookit a stránky školy pro případné změny!

 

S pozdravem

 

Ing. Jan Mikš

Zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování-Duchcov

 

Soubory ke stažení:


Partneři