Pro žáky a rodiče

Zájmové útvary

Pro školní rok 2019/2020 nabízíme volnočasové aktivity:

Školní sportovní klub

Vedoucí kroužku

Mgr. Peter Pavlik

peter.pavlik@sssstp.cz

 

Školní sportovní klub při Střední škole stavební a strojní Teplice byl založen za účelem podpory sportu na naší škole. Svojí činností zabezpečuje materiální i organizační zázemí sportu na škole. Hlavní činností klubu jsou pravidelné sportovní činnosti v rámci kroužků, lyžařské, vodácké i zážitkové kurzy a školní výlety. Školní sportovní klub organizuje pohybové aktivity v rámci odpoledních sportovních kroužků dle zájmu žáků. Při zabezpečování akcí spolupracuje převážně s organizacemi působícími na naší škole.

Kroužek bude probíhat od září do konce června.

1. termín: pátek 14.00-14.45 


Naše škola

Vedoucí kroužku

Ing. Věra Vitoušová

vera.vitousova@sssstp.cz

 

Kroužek se zaměřuje na zvelebování prostředí školy, žáci pomáhají při přípravě a organizaci projektových dnů i akcí pro veřejnost. 

Kroužek bude probíhat od listopadu do konce března.

1. termín: pátek 14.00-14.45 


Kroužek matematiky a fyziky

Vedoucí kroužku

Mgr. Hana Cyrelová

hana.cyrelova@sssstp.cz

 

Kroužek je určen žákům všech ročníků a oborů, kteří se chtějí průběžně připravovat na závěrečné učňovské zkoušky. Na hodinách budeme pracovat s konkrétními příklady, které se mohou vyskytnout u ZZ a procvičíme si různé typy otázek, vysvětlíme složitější úlohy, zkusíme si vyplnit testy k ZZ, které byly zadány v  předchozích letech a rozebereme "záludnosti" některých otázek. 

Kroužek bude probíhat od března do konce května.

1. termín: čtvrtek 7.00-7.45

2. termín: pátek 14.00-14.45


 


Partneři