Pro žáky a rodiče

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA - TRUHLÁŘ

Termíny (ve školním roce 2019/2020)

1. června 2020  – písemná část ZZ
2. – 4. června 2020  – praktická část ZZ
11. - 12. června 2020  – ústní část ZZ


Zkouška se skládá ze tří částí:

1. PRAKTICKÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • Žák vyrábí jenoduchý truhlářský výrobek dle zadání. Doba práce je tři dny a probíhá na pracovišti, které zajistí škola včetně pomůcek a materiálu.
  • Účelem zkoušky je ověření řemeslných dovedností a zručnosti žáka. Žák vychází z výkresové dokumentace a slovního popisu výrobku.

2. PÍSEMNÁ  ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • Každému žákovi je automatickyy generováno jedinečné téma z banky úkolů.
  • Součástí zadání je slovní popis výrobku a výkresová dokumentace. Úkolem žáka je nakreslit určenou část výrobní dokumentace, sestavit jednoduchý technologický postup, spočítat spotřebu materiálu pro daný výrobek. V další části písemné zkoušky žák odpovídá na dvě otázky z odborných předmětů.
  • V úvodu zkoušky vypracuje test z teoretických znalostí obsahující otázky z odborných předmětů. Test obsahuje 30 otázek, správná odpověď je vybrána ze čtyř možností.

 3. ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • Tato část probíhá formou pohovoru na odborné téma, které si žák vylosuje z 25 otázek a trvá celkem 30 minut (15 minut příprava, 15 minut ústní zkoušení).
  • Poslední částí je odpověď na jednu z otázek ze světa práce.

Partneři