Školní informace

Jak na to

1) Doklasifikační a ročníkové zkoušky

Před konáním opravné ročníkové zkoušky musí mít žák vykonanou doklasifikační zkoušku ! ! !

Doklasifikační zkoušky budou probíhat v posledním týdnu hlavních prázdnin v čase a termínu dle předchozí domluvy žáka s vyučujícím.

2) Jak postupovat při přestupu na naši školu, na jiný obor

Přestup s sebou nese určitá práva, povinnosti, ale i rizika

Podle školského zákona může žák v průběhu středního vzdělávání požádat o přestup do jiné střední školy, změnit obor nebo přerušit studium. 

Žádost o přestup musí být písemná a je-li vám méně než 18 let, musí ji podepsat i vaš zákonný zástupce. Při přestupu absolvujete rozdílovou zkoušku, ve které prokazujete své znalosti z minulého studia. 

O tom, zda vás nová střední škola přijme a do jakého ročníku budete umístěn, rozhoduje její ředitel.

Přestupuji na jinou školu, měním obor - krok po kroku

Krok 1 – Načasování přestupu

Pokud jste zkusili všechny možnosti a opravdu to jinak nejde, kontaktujte studijní oddělení školy, do které chcete přestoupit, a domluvte si osobní schůzku. S ohledem na důvody vašeho přestupu je vhodné termín naplánovat – např. v pololetí, lépe od září. Přestup však můžete uskutečnit kdykoliv v průběhu školního roku.

Krok 2 – Osobní pohovor

Při osobním pohovoru sdělte důvody, které vás vedou ke změně školy, proč jste si vybrali pro přestup právě tuto školu, a v jakém ročníku byste chtěli pokračovat. Zeptejte se na vše, co vás zajímá (připravte si otázky v klidu doma).

Krok 3 – Důvody zamítnutí přestupu

Ředitel zvolené školy může a nemusí souhlasit s přestupem. Důvodem nesouhlasu mohou být kapacitní možnosti, tzn., že ve škole není volné místo. V případě, že měníte i obor, může být dalším problémem velký rozdíl v odborných předmětech mezi původním a novým oborem, na který se hlásíte.

Krok 4 – Máte souhlas a co potom

Pokud ředitel nové školy schválí váš přestup, připravte se dobře na případné rozdílové zkoušky. Její rozsah vám škola sdělí. Jakmile máte písemný souhlas ředitele nové školy s přestupem a konkrétní datum nástupu na novou školu, stáváte se od toho dne studentem nové školy. Do tohoto rozhodnutí jste žáky původní školy, kterou jste navštěvoval a jste povinnen si plnit podmínky vzdělávání (docházka).

Krok 5 – Rozdílová zkouška

Rozdílová zkouška má prokázat vaše znalosti. Předměty, rozsah a způsob hodnocení určuje ředitel nové školy nebo jím pověřená komise. Rozdílová zkouška má zjistit, jaké máte znalosti a zda budete zvládat učivo v ročníku, do kterého chcete přestoupit. 

Na základě výsledku zkoušky vás ředitel zařadí do ročníku, který odpovídá vašim znalostem učiva. Pokud výsledky zkoušky ukážou, že jste na tom s obecnými i odbornými znalostmi špatně, může se stát, že budete opakovat ročník, který jste již na původní škole studovali, nebo dokonce budete zařazen o rok níže.

Doporučení:

Přestup na jinou školu je závažný krok. Důležité je vybrat si dobře novou školu i obor vzdělání. Při svých úvahách vycházejte z toho, že do budoucna nějaké vzdělání budete potřebovat. Pokud máte pocit, že vlastně nevíte, proč jste studovali právě tento obor, patrně jste podlehli názorům dospělých či kamarádů. Podruhé už si do toho nenechte mluvit. Nechte se inspirovat, ale rozhodnutí udělejte vy sami. Podstatou vašeho vzdělávání je, aby vás studium bavilo, přinášelo zajímavé poznatky a rozvíjelo vaše schopnosti.

 

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy:

 informační systém ISA+ www.infoabsolvent.cz


Partneři