Školní informace

Organizace školního roku

2019/2020

2. září 2019 – slavnostní zahájení školního roku

3. září 2019 – třídnické záležitosti, BOZP, PO, Školní a klasifikační řád

4. září 2019 – zahájení výuky dle rozvrhu

 

I. pololetí – 2. září 2019 – 30. ledna 2020

Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října 2019

Vánoční prázdniny: 21. prosince 2019 – 5. ledna 2020

Pololetní prázdniny: 31. ledna 2020    


II. pololetí – 1. února 2020 – 30. června 2020

Jarní prázdniny: 2. března 2020 – 8. března 2020

Velikonoční prázdniny: 9. dubna 2020

Hlavní prázdniny: 1. července 2020 – 31. srpna 2020

 

Den otevřených dveří ve školním roce  2019/2020

26. 11. 2019 – Den otevřených dveří – od 9.00 hod. do 17.00 hod.

 

Plán třídních schůzek ve školním roce  2019/2020

26. srpna 2019 - Informativní schůzka pro zákonné zástupce I. ročníků

19. listopadu 2019

7. dubna 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Partneři