Školní informace

Organizace školního roku

2019/2020

2. září 2019 – slavnostní zahájení školního roku

3. září 2019 – třídnické záležitosti, BOZP, PO, Školní a klasifikační řád

4. září 2019 – zahájení výuky dle rozvrhu

 

I. pololetí – 2. září 2019 – 30. ledna 2020

Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října 2019

Vánoční prázdniny: 21. prosince 2019 – 5. ledna 2020

Pololetní prázdniny: 31. ledna 2020    


II. pololetí – 1. února 2020 – 30. června 2020

Jarní prázdniny: 2. března 2020 – 8. března 2020

Velikonoční prázdniny: 9. dubna 2020

Hlavní prázdniny: 1. července 2020 – 31. srpna 2020

 

Den otevřených dveří ve školním roce  2019/2020

26. 11. 2019 - od 08.00 hod. do 17.00 hod. TEPLICE

27. 11. 2019 - od 08.00 hod. do 17.00 hod. KRUPKA

28. 11. 2019 - od 08.00 hod. do 17.00 hod. DUCHCOV

Plán třídních schůzek ve školním roce  2019/2020

TEPLICE KRUPKA DUCHCOV
19. 11. 2019 od 16.00 hod. 20. 11. 2019 od 16.00 hod. 21. 11. 2019 od 16.00 hod.
07. 04. 2020 od 16.00 hod.    

 

26. srpna 2019 - Informativní schůzka pro zákonné zástupce I. ročníků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Partneři