Školní informace

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2016/17

1. září 2016 – slavnostní zahájení školního roku

2. září 2016 – třídnické záležitosti, BOZP, PO, Školní a klasifikační řád

5. září 2016 – zahájení výuky dle rozvrhu


I. pololetí – 1. září 2016 – 31. ledna 2017

Podzimní prázdniny: 26. října 2016 a 27. října 2016

Ředitelské volno: 24.- 25.10.2016, 18.11.2016

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2016 – 2. ledna 2017

Pololetní prázdniny: 3. února 2017    


II. pololetí – 1. února 2017 – 30. června 2017

Jarní prázdniny: 13. února 2017 – 19. února 2017

Velikonoční prázdniny: 13. dubna 2017 – 14. dubna 2017

Hlavní prázdniny: 1. července 2017 – 1. září 2017


 


Partneři