Školní informace

Organizace školního roku

2020/2021

1. září 2020 – slavnostní zahájení školního roku

2. září 2020 – třídnické záležitosti, BOZP, PO, Školní a klasifikační řád

3. září 2020 – zahájení výuky dle rozvrhu

 

I. pololetí – 1. září 2020 (ÚT) – 28. ledna 2021 (ČT)

Distanční výuka: od 5. října do 3. listopadu 2020 MŠMT vyhlásilo povinnou distanční výuku pro střední školy. Vláda prodloužila nouzový stav a s ním i dosud platná krizová opatření v Česku o tři týdny -  do 20. listopadu 2020. Od 25.11.2020 MŠMT nařídilo částečný návrat žáků do školysledujte sktuality (sdělení ředitele školy). 

Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2020 (PO, ÚT) z rozhodnutí MŠMT ze dne 8.10.2020 i 29. a 30. října 2020 (ČT, PÁ)

Z důvodu šíření COVID 19, vyhlásilo MŠMT prodloužení vánočních prázdnid již od 19.12.2020. (Do školy jdeme naposled v tomto roce v pátek 18.12.2020)

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 (ST) – končí 3. ledna 2021 (NE)

Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021 (PÁ)    


II. pololetí – 1. února 2021 (PO) – 30. června 2021 (ST)

Jarní prázdniny: 8. března 2021 – 14. března 2021

Velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021 (ČT)

Hlavní prázdniny: 1. července 2021 (ČT) – 31. srpna 2021 (ÚT)

 

Den otevřených dveří ve školním roce  2020/2021

24. 11. 2020 - od 08.00 hod. do 17.00 hod. TEPLICE

25. 11. 2020 - od 08.00 hod. do 17.00 hod. KRUPKA

26. 11. 2020 - od 08.00 hod. do 17.00 hod. DUCHCOV

byla provedena změna termínů dnů otevřených dveří (DOD) naší školy. Nové termíny jsou tyto:

Teplice – 12. 1. 2021 (8,00 – 17,00 hod)

Krupka – 13. 1. 2021 (8,00 – 17,00 hod)

Duchcov – 14. 1. 2021 (8,00 – 17,00 hod)

Původní termíny DOD 24.11., 25.11. a 26.11. 2020 byly z důvodu epidemiologických opatření zrušeny. V případě, že by se zájemcům o návštěvu našich škol nové termíny nehodily, je možno se dohodnout na individuální návštěvě přímo na sekretariátech jednotlivých našich škol.

 

Plán třídních schůzek ve školním roce  2020/2021

S ohledem na nařízení vlády jsou klasické třídní schůzky zrušeny. Zákonní zástupci žáků obdrží v Edookitu od třídních učitelů pozvání a odkaz na distanční třídní schůzky, které nahradí klasické třídní schůzky a kterých se mohou zúčastnit. Pokud se z jakéhokoliv důvodu zákonní zástupci distančních třídních schůzek nezúčastní, mohou komunikovat s třídním učitelem kdykoliv napřímo pomocí e-mailu či korespondenčně.

 

TEPLICE KRUPKA DUCHCOV
XX. 11. 2020 od 16.00 hod. XX. 11. 2020 od 16.00 hod. XX. 11. 2020 od 16.00 hod.
     

 

26. srpna 2020 - Informativní schůzka pro zákonné zástupce I. ročníků ve školním roce 2020/2021 od 17.00 hodin (z důvodu prevence COVID nebude schůzka v aule školy). Schůzky proběhnou v konkrétních učebnách.

Volno ředitele školy: ředitel školy v současné době pro tento školní rok nevyhlásil ředitelské volno. 


 VV


Partneři