Školní informace

Předmětové komise

Na škole fungují předmětové komise a metodická komise, která koordinuje spolupráci mezi školou a odborným výcvikem.

Pro kvalitní výuku využíváme nové a moderní metody, speciální učební pomůcky, aktuální odbornou literaturu a interaktivně spolupracujeme s odborníky z praxe.

VYUČOVANÉ CIZÍ JAZYKY

Cílem výuky cizích jazyků je zvýšit jazykovou znalost a porozumět kulturním zvyklostem jiných národů.

 

Anglický jazyk Německý jazyk

PŘEDMĚTOVÉ KOMISE                             

Předmětové komise pro jednotlivé skupiny vyučovacích předmětů schvaluje ředitel školy a do jejich čela jsou jmenování nejzkušenější pedagogičtí pracovníci. Komise se scházejí dle potřeby na pokyn předsedy předmětové komise nebo ZŘTV a z jednání se vyhotovuje zápis.

  Předmětové komise pracují dle schválených plánů pro aktuální školní rok:
  ► Český jazyk a literatura
  ► Přírodovědné vědy matematika, fyzika, chemie, ekologie
  ► Cizí jazyky
  ► Informační a komunikační technologie
  ► Odborné předměty stavební
  ► Odborné předměty elektrotechnické
  ► Odborné předměty strojírenské
  ► Tělesná výchova

METODICKÁ KOMISE 

Metodická komise je ustanovena a schválena ředitelem školy pro vyučované technické obory s cílem zkvalitnit výuku a podpořit technické vzdělávání. Členy metodické komise jsou učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku oborů strojních, stavebních a elektrotechnických. Komise se schází zpravidla 1x za školní rok na pokyn ředitele školy ve střídavém cyklu Teplie - Krupka - Duchcov v období říjen/listopad a z jednání se vyhotovuje zápis.

2018/2019 Teplice

2019/2020 Krupka

2020/2021 Duchcov  Speciální výukové programy

 

ProgeCAD - univerzální 2D/3D CAD řešení pro tvorbu technických výkresů a modelů

 

Autodesk Eaglesoftware pro návrh plošných spojů

 

Arduino (Wiring) - vývojová platforma mikrokontrolérů

 

LOGO! SoftComfort - prostředí pro programování PLC Siemens

 

TIA Portal - vývojové prostředí pro PLC Siemens

 

LWE - Siemens Logo web editor

 
  

 Speciální pomůcky a zařízení pro podporu výuky

 

Virtuální svářecí simulátor - guideWELD VR - SMAW

 

Simulátor CNC - Heidenhain, Siemens SinuTrain

 

PLC systémy - Siemens LOGO, Siemens S7-1200, HMI panely Siemens

 

Výukové systémy Arduino - univerzální jednodeskové počítače

 
 

 Odborná literatura pro podporu výuky

 

MM průmyslové spektrum - nejčtenější strojírenský časopis

 

Strojírenská technologie - časopis pro vědu, výzkum a výrobu

 

Konstrukce - odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství

 

Strojnické tabulky - pomocná učebnice pro školy technického zaměření

 

Amatérské rádio

 
  

 Odborné laboratoře a pracoviště pro podporu výuky ve škole

 

Elektrolaboratoř - pracoviště elektrického měření

 

Učebna automatizace - pracoviště pro výuku automatizace a PLC systémů

 

 

 
   

Odborné laboratoře a pracoviště pro podporu výuky na dílnách

 

Učebna CNC a technických měření

 

 

 

 

 

Partneři