Úřední deska

 

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je od čtvrtka 10.9.2020 stanovena povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách školy a školní jídelny s výjimkou učeben a tělocvičny.

 

  1. Žák, který nebude mít roušku, nebude vpuštěn do budovy školy.
  2. Žák, který nebude ve společných prostorách roušku nosit, bude muset s okamžitou platností opustit budovu školy, resp. školní jídelnu.
  3. Výše uvedené opatření je platné také pro všechny zaměstnance školy a pro všechny cizí osoby, včetně strávníků ve školních jídelnách.
  4. Při vyučování zatím není rouška povinná, případné rozhodnutí vyžadovat roušku při výuce nechávám na jednotlivých vyučujících.
  5. Za společné prostory jsou považované všechny prostory budovy školy a školní jídelny, výjimku tvoří v tuto chvíli jen jednotlivé učebny, učebny OV a tělocvična.

 

 

Mgr. Aleš Frýdl

Ředitel školy


Partneři