Úřední deska

Kontakty

Vedení školy

ID datové schránky: bs9crpu

Studijní oddělení

Přijímání a evidence žáků

Úsek ekonomický

Účetnictví, pokladna

Úsek teoretického vyučování

Pedagogičtí pracovníci

Úsek odborného výcviku

Pedagičtí pracovníci praxe

Výchovné poradenství

Výchovný poradce, metodik prevence


Partneři