Úřední deska

Učitelé teoretického vyučování

 Učitelé teoretické výuky - Teplice

Titul 
Jméno Příjmení Tel. číslo E-mail
  Milan Burda 417 813 242  milan.burda@ssstavebni.tce.cz
Mgr. Hana Cyrelová 417 813 214  hana.cyrelova@ssstavebni.tce.cz
Ing. Karel Horák 417 813 246  karel.horak@ssstavebni.tce.cz
Bc. Ivo Hummel 417 813 248  ivo.hummel@ssstavebni.tce.cz
Mgr. Peter Pavlik 417 813 239  peter.pavlik@ssstavebni.tce.cz
Mgr. Ladislava Hönigová 417 813 238  ladislava.honigova@ssstavebni.tce.cz
Mgr. Hana Johanovská 417 813 245  hana.johanovska@ssstavebni.tce.cz
Ing. Taťjana Mrzenová 417 813 241  tatjana.mrzenova@ssstavebni.tce.cz
Bc. Pavel Nohál 417 813 238  pavel.nohal@ssstavebni.tce.cz
  Miroslav Sábl 417 813 239  miroslav.sabl@ssstavebni.tce.cz
Mgr. Petr Seidl 417 813 245  petr.seidl@ssstavebni.tce.cz
  Eva Šádková 417 813 247  eva.sadkova@ssstavebni.tce.cz
Ing. Věra Vitoušová 417 813 243  vera.vitousova@ssstavebni.tce.cz
Ing. Oldřich Turek 417 813 248  oldrich.turek@ssstavebni.tce.cz
  Gabriela Vraná 417 813 238  gabriela.vrana@ssstavebni.tce.cz

Učitelé teoretické výuky - Duchcov

Titul Jméno Příjmení Tel. číslo E-mail
Ing. Jan Mikš 417 835 402  jan.miks@ssstavebni.tce.cz
Bc. Radek Bílý 417 835 239

radek.bily@ssstavebni.tce.cz

Mgr. Hynek Habenicht 417 835 239 hynek.habenicht@ssstavebni.tce.cz
Bc. Jiří Kejř 417 835 239 jiri.kejr@ssstavebni.tce.cz
Mgr. Jiří Pikrt 417 835 239 jiri.pikrt@ssstavebni.tce.cz
Ing. Renata Maidlová 417 835 239

renata.maidlova@ssstavebni.tce.cz

Ing. Pavel Maier  Šimoníček  417 835 239 pavel.simonicek@ssstavebni.tce.cz
  Pavel Štrobl 417 835 239 pavel.strobl@ssstavebni.tce.cz

 Učitelé teoretické výuky - Krupka

Titul Jméno Příjmení Tel. číslo E-mail
Mgr. Pavel Müller 417 861 407

pavel.muller@ssstavebni.tce.cz

Ing. Miloš Bešta 417 861 407

milos.besta@ssstavebni.tce.cz

Mgr. Kateřina Burgerová 417 861 407

katerina.burgerova@ssstavebni.tce.cz

Mgr. Lenka Habudová 417 861 407

lenka.habudova@ssstavebni.tce.cz

Mgr. Marek Holly 417 861 407

marek.holly@ssstavebni.tce.cz

Ing. Katarina Hummelová 417 861 407

katarina.hummelova@ssstavebni.tce.cz

Bc. Jan Jaroš 417 861 407

jan.jaros@ssstavebni.tce.cz

Ing. Josef Lébr  PhD. 417 861 407

josef.lebr@ssstavebni.tce.cz

Ing. Lenka Linková 417 861 407

lenka.linkova@ssstavebni.tce.cz

  Pavel Klas 417 861 407 pavel.klas@ssstavebni.tce.cz
Ing. Luděk Marsch 417 861 407

ludek.marsch@ssstavebni.tce.cz

ing.Bc. Zdeňka Musilová 417 861 407 zdenka.musilova@ssstavebni.tce.cz
  Rudolf Polach 417 861 407 rudolf.polach@ssstavebni.tce.cz 
Ing. Renata Solarová 417 861 407

renata.solarova@ssstavebni.tce.cz

Ing. Vladimír Šimek 417 861 407

vladimir.simek@ssstavebni.tce.cz

Ing.  Tomáš Škaloud 417 861 407

tomas.skloud@ssstavebni.tce.cz

Ing. Oldřich Turek 417 861 407

oldrich.turek@ssstavebni.tce.cz

Bc. Jan Zámostný 417 861 407

jan.zamostny@ssstavebni.tce.cz

 

 

 


Partneři