Úřední deska

PEDAGOGICKÝ SBOR

ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ: OBORY STAVEBNÍ, ELEKTROTECHNICKÉ A STROJÍRENSKÉ 


 PRACOVIŠTĚ TEPLICE

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Teplice

Mgr. Hana Cyrelová

kancelář č. xxx,

budova školy Teplice       

tel.:  417 813 214          

mob.: xxxxxxxxx

hana.cyrelova@sssstp.cz

  

Titul
Jméno Příjmení Tel. číslo E-mail
  Milan Burda 417 813 242 milan.burda@sssstp.cz
Mgr. Hana Cyrelová 417 813 214 hana.cyrelova@sssstp.cz
Ing. Štěpánka Hessová 417 813 243 stepanka.hessova@sssstp.cz
Mgr. Aleš Frýdl 417 813 213 ales.frydl@sssstp.cz
Ing. Karel Horák 417 813 246 karel.horak@sssstp.cz
Bc. Ivo Hummel 417 813 248 ivo.hummel@sssstp.cz
Mgr. Peter Pavlik 417 813 239 peter.pavlik@sssstp.cz
Mgr. Ladislava Hönigová 417 813 238 ladislava.honigova@sssstp.cz
Mgr. Hana Johanovská 417 813 245 hana.johanovska@sssstp.cz
Ing. Taťjana Mrzenová 417 813 241 tatjana.mrzenova@sssstp.cz
Bc. Pavel Nohál 417 813 238 pavel.nohal@sssstp.cz
Ing. Lenka Paňková 417 813 247 lenka.pankova@sssstp.cz
  Miroslav Sábl 417 813 239 miroslav.sabl@sssstp.cz
Mgr. Petr Seidl 417 813 245 petr.seidl@sssstp.cz
Ing. Věra Vitoušová 417 813 243 vera.vitousova@sssstp.cz
Ing. Oldřich Turek 417 813 248 oldrich.turek@sssstp.cz
  Gabriela Vraná   417 813 238 gabriela.vrana@sssstp.cz
 

PRACOVIŠTĚ DUCHCOV

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Duchcov

Ing. Jan Mikš

kancelář č. xxx,

budova školy Duchcov      

tel.: 417 835 402

mob.: xxxxxxxxx

jan.miks@sssstp.cz

   

Titul Jméno Příjmení Tel. číslo E-mail
Bc. Radek Bílý 417 835 239

radek.bily@sssstp.cz

Mgr. Hynek Habenicht 417 835 239 hynek.habenicht@sssstp.cz
Mgr. Jiří Kejř 417 835 239 jiri.kejr@sssstp.cz
Ing. Eva Kejřová 417 835 239 eva.kejrova@sssstp.cz
Ing. Jan Mikš 417 835 402 jan.miks@sssstp.cz
Mgr. Jiří Pikrt 417 835 239 jiri.pikrt@sssstp.cz
Ing. Renata Maidlová 417 835 239

renata.maidlova@sssstp.cz

Ing. Pavel Maier Šimoníček 417 835 239 pavel.simonicek@sssstp.cz
  Pavel Štrobl 417 835 239 pavel.strobl@sssstp.cz
 

PRACOVIŠTĚ KRUPKA

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Krupka - statutární zástupce

Mgr. Pavel Müller

kancelář č. xxx,

budova školy Krupka                    

tel.: 417 861 407          

mob.: xxxxxxxxx

pavel.muller@sssstp.cz

 

Titul Jméno Příjmení Tel. číslo

E-mail

Ing. Miloš Bešta 417 861 407

milos.besta@sssstp.cz

Mgr. Kateřina Burgerová 417 861 407

katerina.burgerova@sssstp.cz

Mgr. Lenka Habudová 417 861 407

lenka.habudova@sssstp.cz

Mgr. Marek Holly 417 861 407

marek.holly@sssstp.cz

Ing. Katarina Hummelová 417 861 407

katarina.hummelova@sssstp.cz

Bc. Jan Jaroš 417 861 407

jan.jaros@sssstp.cz

Ing. Josef Lébr PhD. 417 861 407

josef.lebr@sssstp.cz

Ing. Lenka Linková 417 861 407

lenka.linkova@sssstp.cz

  Pavel Klas 417 861 407 pavel.klas@sssstp.cz
Ing. Luděk Marsch 417 861 407

ludek.marsch@sssstp.cz

ing.Bc. Zdeňka Musilová 417 861 407 zdenka.musilova@sssstp.cz
Mgr. Pavel Müller 417 861 407

pavel.muller@sssstp.cz

Ing. Renata Solarová 417 861 407

renata.solarova@sssstp.cz

Ing. Vladimír Šimek 417 861 407

vladimir.simek@sssstp.cz

Ing. Tomáš Škaloud 417 861 407

tomas.skaloud@sssstp.cz

Bc. Jan Zámostný 417 861 407

jan.zamostny@sssstp.cz

 

VV

 

 


Partneři