Úřední deska

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ  

Název školy: Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace ||| Adresa: Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice - Trnovany ||| Kontakt: 417 576 006 (ústředna) ||| IČ: 00497088 ||| IZO: 107850486 ||| RED_IZO: 600011283 ||| ID datové schránky: bs9crpu ||| Odloučené pracoviště DUCHCOV: Kubicových 2, 419 01 Duchcov ||| Odloučené pracoviště KRUPKA: Na Příkopě 77, 417 41 Krupka 


VÝCHOVNÝ PORADCE

Věnuje se zejména procesu integrace žáků  (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) na střední školu či odborné učiliště a problematice kariérového poradenství.

Hlavní náplní práce:

 • spolupráce při řešení výchovných problémů
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti řešení výchovných problémů
 • kariérové poradenství
 • péče o talentované a nadané žáky
 • péče o žáky s diagnostikovanými poruchami učení a chování
 • integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • prevence školní neúspěšnosti a péče o žáky talentované
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti speciálně-pedagogické péče

 

Jméno a příjmení tel.číslo e-mail kabinet učebna

Pracoviště TEPLICEMgr. Hana Johanovská

417 813 245

hana.johanovska@sssstp.cz

XXX

XXX

Konzultační hodiny:

 

čtvrtek - 9.00 až 11.00

   
Pracoviště DUCHCOVIng. Eva Kejřová 417 835 239 eva.kejrova@sssstp.cz XXX XXX
Konzultační hodiny:  

pondělí - 9.00 až 11.00

   
Pracoviště KRUPKAIng. Lenka Linková

417 861 254

777 473 151

lenka.linkova@sssstp.cz XXX XXX
Konzultační hodiny:  

pátek - 9.00 až 11.00

   

   kdykoliv dle potřeby a předchozí individuální domluvy 


METODIK PREVENCE

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Hlavní náplní práce je:

 • vypracování a kontrola minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chováním,..)
 • mapování situace a sledování rizik a projevů sociálně-patologických jevů
 • péče o žáky s diagnostikovanými poruchami chování
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání a výchovných problémů

  

Jméno a příjmení tel.číslo e-mail kabinet učebna

Pracoviště TEPLICEBc. Pavel Nohál

417 813 238

pavel.nohal@sssstp.cz

XXX

XXX

Konzultační hodiny:

 

čtvrtek - 8.00 až 9.45

   
Pracoviště DUCHCOVxxxxxxx XXX   XXX XXX
Konzultační hodiny:  

pondělí - 8.00 až 9.45

   
Pracoviště KRUPKAxxxxxxx

XXX

  XXX XXX
Konzultační hodiny:  

pátek - 8.00 až 9.45

   

   kdykoliv dle potřeby a předchozí individuální domluvy

 

VV


Partneři