Úřední deska

Multimedializace výuky žáků se specifickými poruchami učení

Cíl projektu

Vytvořit multimediální výukové materiály pro výuku matematiky, českého jazyka a odborných stavebních předmětů - materiály, přestavby budov na OU. Většina žáků odborného učiliště je diagnostikována se specifickými poruchami učení a zavedení nových metod vyučování, využívající informační techniku zvýší názornost výuky a pomůže žákům adaptovat se v dnešní "informační" společnosti. Jedná se zároveň o třídy, ve kterých jsou silně zastoupeny různé národnostní a etnické skupiny a moderní informační technologie mohou být jedním z faktorů jejich bezproblémového začlenění do naší společnosti.

Anotace projektu

Cílem projektu je tvorba multimediálních výukových materiálů a jejich implementace do výuky žáků, absolventů zákl. speciálních škol na OU a U ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. Projekt navazuje na projekt "S počítačem za každodenními potřebnými informacemi pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami", který dále rozvíjí a přináší obohacení běžné výuky dalších předmětů o použití moderních informačních technologií. toto obohacení dává žákům se specifickými poruchami učení možnost integrace do společnosti, která výpočetní techniku využívá ve stále větší míře. Dále působí jako důležitý faktor multikulturní výchovy, neboť tyto třídy navštěvují žáci různých národností a etnických skupin.

Výstupy ke stažení

Ověření výstupu projektu

Český jazyk
realismus.ppt  40 kB
ured_dopis.ppt  150 kB
obecni_urad.ppt  916 kB
dalsi_formul.ppt  775 kB
Ruchovci a lumirovci.ppt  190 kB
psani_hlask_skupin.ppt  375 kB
predlozka_s_z.ppt  158 kB
projekt.ppt  7585 kB
zadost.ppt  640 kB
popis.ppt  370 kB
rozbor.ppt  76 kB
zivotopis.ppt  686 kB
jazyky.ppt  2077 kB
posta.ppt  654 kB
Matematika - předvádění
nas 10,100,1000.pps  102 kB
bod, primka, usecka.pps  139 kB
scit zlomku.pps  112 kB
del 10,100,1000.pps  101 kB
cela cisla.pps  257 kB
procenta zakladni pojmy.pps  178 kB
zaklad.pps  91 kB
trojclenka.pps  98 kB
nas des cis.pps  102 kB
sc a odc des cis.pps  93 kB
odcitani zlomku.pps  115 kB
grafy.pps  244 kB
rovnice.pps  82 kB
pocet procent.pps  92 kB
deleni zlomku.pps  91 kB
slozeny zlomek.pps  95 kB
nas a del cel cis.pps  122 kB
deleni des cisel.pps  100 kB
procentova cast.pps  91 kB
sc a odc cel c.pps  102 kB
nasobeni zlomku.pps  98 kB
pomer.pps  109 kB
Matematika - prezentace
zaklad.ppt  91 kB
procenta zakladni pojmy.ppt  177 kB
nas 10,100,1000.ppt  101 kB
deleni zlomku.ppt  91 kB
odcitani zlomku.ppt  115 kB
sc a odc des cis.ppt  93 kB
nasobeni zlomku.ppt  96 kB
slozeny zlomek.ppt  95 kB
scit zlomku.ppt  112 kB
trojclenka.ppt  142 kB
grafy.ppt  244 kB
nas a del cel cis.ppt  122 kB
cela cisla.ppt  257 kB
pomer.ppt  128 kB
sc a odc cel c.ppt  113 kB
bod, primka, usecka.ppt  171 kB
rovnice.ppt  82 kB
pocet procent.ppt  91 kB
nas des cis.ppt  111 kB
del 10,100,1000.ppt  101 kB
procentova cast.ppt  91 kB
deleni des cisel.ppt  100 kB
Přestavby budov
prestavby-budov.ppt  98 kB
Materiály
Vzhledem k velikosti souborů s prezentacemi o materiálech, jsou tyto k dispozici za cenu CD media u Ing. Ivany Tichákové. V případě zájmu nám napište email na adresu ivana.tichakova@ssstavebni.tce.cz.

Partneři