UČÍME PRO ŽIVOT

STAVEBNÍ, STROJÍRENSKÉ, ELEKTROTECHNICKÉ, AUTOMOBILNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ OBORY

Páteřní škola Ústeckého kraje

Girl in a jacket

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2024/25Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2024/2025

 

Aktuality

Dovednostní soutěž žáků ZŠ

Dovednostní soutěž žáků ZŠ

Dne 19.6. proběhlo na naší škole v Krupce finálové kolo soutěže pro žáky ZŠ z okresu Teplice ZLATÝ OSMÁK. Cílem soutěže bylo zvýšit povědomí žáků ZŠ o strojních a elektrotechnických oborech naší školy. Žáci osmých tříd základních škol z okresu Teplice měli možnost v...

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

V květnu 2024 se dívky z DM zúčastnily výtvarné soutěže "Čarodějky Kbelky" pod vedením skupinové vychovatelky Jiřiny Červinkové. Soutěž pořádala Galerie Prague LOPArt pod záštitou městské části Praha 19 - Kbely. Soutěž byla rozdělena do čtyř věkových kategorií se...

Defektoskopie na lanové dráze

Defektoskopie na lanové dráze

V rámci dlouhodobé spolupráce naší školy s firmou Sport Krupka s.r.o. zajišťující technické služby pro město Krupka proběhla exkurze našich žáků strojních oborů do strojovny Lanové dráhy Krupka. Exkurze byla naplánována tak, aby žáci byli přítomni při pravidelné...

Závěrečné zkoušky v Teplicích

Závěrečné zkoušky v Teplicích

Dnešním dnem skončily závěrečné zkoušky v Teplicích, resp. jejich poslední - ústní část. Závěrečné zkoušky se skládají z písemných testů, praktické odborné zkoušky a zkoušky ústní, kde žáci ukáží své znalosti před  komisí, která se skládá z několika členů.  Pro třetí...

Zdolání řeky Bíliny 2024

Zdolání řeky Bíliny 2024

Žáci z Duchcova, kteří jsou členy vodáckého kroužku, dokázali neskutečný výkon tím, že zdolali řeku Bílinu. Tato neuvěřitelná akce se stala skutečností díky jejich odhodlání, odvaze a pevnému vodáckému výcviku, který absolvovali. Celá akce začala přípravou, kde žáci...

Závěrečné zkoušky v Duchcově úspěšně zakončeny

Závěrečné zkoušky v Duchcově úspěšně zakončeny

V Duchcově se konala poslední část závěrečných zkoušek, které byly důležitým milníkem pro mnoho studentů. Studenti se připravovali na závěrečné zkoušky nejen teoreticky, ale také prakticky. Závěrečná část zkoušek se skládala z písemných testů, ústních zkoušek a...

Hydroponní zahrádka

Hydroponní zahrádka

Dotace Ústeckého kraje Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje. Naše škola získala příspěvek z dotačního programu Ústeckého kraje v celkové částce 50 000,-Kč v oblasti podpory 1.5. Tvorba/úpravy zázemí škol pro EVVO...

Týden Plný Zábavy a Učení

Týden Plný Zábavy a Učení

Naši žáci z oboru instalatér se nedávno zúčastnili výjimečného školního výletu, který byl naplněn různorodými aktivitami zaměřenými na zlepšení jejich dovedností a znalostí. Laser Game: Týmová Spolupráce a Strategické Myšlení Výlet začal návštěvou Laser game, kde si...

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky na naší škole jsou v plném proudu a my s radostí sledujeme, jak naši žáci prokazují své dovednosti a znalosti v oborech instalatér, karosář, malíř a lakýrník, malířské práce, zednické práce a zahradnické práce. Tento významný okamžik v jejich...

Ústí nad Labem – zdymadla a hrad Střekov

Ústí nad Labem – zdymadla a hrad Střekov

V pondělí 4.6.  společně podnikly  druhé ročníky oborů Truhlář a Truhlářské a čalounické práce výlet do Ústí nad Labem. Nejprve si třídy prohlédly Masarykova zdymadla - dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, které mělo zajistit splavnost řeky. Součástí...

Střední škola stavební a strojní, Teplice

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace zajišťuje služby žákům ze základních škol z okresů Teplice, Ústí nad Labem a Most.

Uchazečům o studium nabízí škola 17 oborů vzdělávání. Jedná se o stavební, strojírenské, dřevozpracující a ekonomické obory. Struktura je dle poptávky plynule obměňována.

Nabídku školy rozšiřují také obory, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, a to například – Elektrotechnika a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, ty jsou příbuzné učebním oborům, které na škole vyučujeme.

Jednotlivé sféry oborů vzdělání jsou zastoupeny stejným počtem žáků. Vyučované obory vzdělávání tvoří ekonomicky i organizačně optimální stav, který umožňuje případné další doplnění příbuzných oborů vzdělávání v rámci kapacity školy. Školu navštěvuje přes 500 žáků.

Vyučujeme tyto obory:

AUTOELEKTRIKÁŘ

Místo výuky Teplice

ELEKTRIKÁŘ

Místo výuky Krupka

INSTALATÉR

Místo výuky Duchcov

KAROSÁŘ

Místo výuky Duchcov

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Místo výuky Duchcov

MALÍŘ A LAKÝRNÍK

Místo výuky Duchcov

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Místo výuky Teplice

OBRÁBĚČ KOVŮ

Místo výuky Krupka

STROJÍRENSKÉ PRÁCE

Místo výuky Krupka

STROJNÍ MECHANIK

Místo výuky Teplice

TRUHLÁŘ

Místo výuky Teplice

TRUHLÁŘSKÁ A ČALOUNICKÁ VÝROBA

Místo výuky Teplice

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Místo výuky Duchcov

ZEDNÍK

Místo výuky Teplice

ZEDNICKÉ PRÁCE

Místo výuky Duchcov

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.