SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pokyn MŠMT ČR 31 479/99-14 vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy /sekce úřední deska/ a na přístupném místě školy. Směrnice upravuje ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na podmínky školy. Škola je podle tohoto zákona povinný subjekt poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti.

1. Žadatel

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

2. Informace

Ředitel školy poskytuje informace na základě:

– žádosti nebo 

– zveřejněním.

Informací, kterou je ředitel školy povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoliv však subjektivní komentář, názor, výklad právního předpisu apod.

Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, nebo způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy).

Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán).

3. Poskytované informace

3.1 Zveřejnění informací

Ředitel školy zveřejní informace stanovené prováděcím předpisem k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

(V současné době je to vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, poslední změna k 1.8.2021.)

Název:

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Zřizovatel školy: Ústecký kraj

Adresa zřizovatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

IČO: 70892156

Datum založení školy: rok 1973

Datum zařazení do sítě dle Výpisu z rejstříku škol a školských zařízení: 1. ledna 1999

Organizační struktura:

Statutární orgán: Mgr. Aleš Frýdl MBA, ředitel školy

Zástupce st. org.: Mgr. Pavel Müller, zástupce statutárního orgánu

Zástupci ředitele: 

Ing. Markéta Cassalderey, zástupce ředitele pro odborný výcvik

Ing. Ivana Ticháková, zástupce ředitele pro ekonomický úsek

Mgr. Hana Cyrelová, zástupce ředitele pro teoretické vyučování (Teplice)

Mgr. Pavel Müller, zástupce ředitele pro teoretické vyučování (Krupka)

Ing. Jan Mikš, zástupce ředitele pro teoretické vyučování (Duchcov)

Kontaktní spojení:

Škola Teplice: Tel.: +420 417 576 006

Škola Krupka: Tel.: +420 417 861 407

Škola Duchcov: Tel.: +420 417 835 462

Kontaktní poštovní adresa: Fráni Šrámka 1350/1, 4105 01 Teplice – Trnovany

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Pracoviště Teplice
Fráni Šrámka 1350/1

415 01 Teplice – Trnovany

Pracoviště Krupka
Na Příkopě 77

417 41 Krupka 3

Pracoviště Duchcov
Kubicových 2

419 01 Duchcov

Úřední hodiny:

Pracoviště Teplice: Po, Út, Čt: 8°°- 11°°

St: 13°°- 15°°

Pá: dle domluvy

Pracoviště Krupka: Po – Pá: 8°°- 12°°, 13°°- 15°°

Pracoviště Duchcov: Po – Pá: 8°°- 12°°, 13°°- 15°°

Telefonní čísla: telefonní čísla všech, co jsou na webu

Adresa internetových stránek: https://www.sssstp.cz/

Adresa podatelny: Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice – Trnovany

Elektronická adresa podatelny: sekretariat@sssstp.cz

Datová schránka: bs9crpu

Případné platby lze poukázat: 33036501/0100

IČO: 00497088

Plátce daně z přidané hodnoty: CZ00497088

Dokumenty:

Seznamy hlavních dokumentů: 

Školní řád

Provozní řád Teplice, Provozní řád Krupka, Provozní řád Duchcov

Spisový řád školy

Místo žádostí o informace:

Fráni Šrámka 1350/1, Teplice – recepce školy, sekretariát, kancelář personalistky žáků /osobně, písemně/

Příjem podání a podnětů:

Předpisy:

Nejdůležitější používané předpisy:

  • zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím: Výroční zpráva