Projekty

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

 REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Učebna automatizace a robotiky v OP Krupka

Učebna automatizace a robotiky v OP Krupka

Projekt: Učebna automatizace a robotiky v OP Krupka Škola získala finanční částku v hodnotě 200 000,-Kč v grantové řízení Podpora regionů Nadace ČEZ Cílem projektu bylo zlepšení výuky odborných předmětů pro obory Elektrotechnika (4letý maturitní) a Elektrikář (3letý...

PAINTINGSKILLSACADEMY – PSA

PAINTINGSKILLSACADEMY – PSA

PaintingSkillsAcademy je projekt Erasmus + spolufinancovaný EU v rámci Sektorové aliance pro dovednosti (Sector skills Aliance) a je koordinovaný SBG Dresden (DE). Projekt byl zahájen v prosinci 2019 a bude trvat 3 roky. Jeho cílem je sloučit všechny předchozí...

IN Paint

IN Paint

UNIEP, Mezinárodní asociace v malířském sektoru, zastupuje 15 nadnárodních sdružení, 60 000 podniků a 240 000 živnostníků, vede v současné době evropský projekt "In Paint" – Innovative WBL Painting Talets.  Cílem projektu je zlepšit profesionalitu, kvalifikaci,...

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Střední škola stavební, Teplice, p. o. zajištuje vzdělávání dospělých ve formě:- REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ - V RÁMCI REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ  projekt UNIV 2 KRAJE projekt UNIV 3 Vše v oborech vzdělávání zařazených do sítě škol ve zřizovací listině č. j. 59/2001....

PARTNERSTVÍ LEONARDO

PARTNERSTVÍ LEONARDO

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU PARTNERSTVÍ LEONARDO Název projektu: Položení základů strategického partnerství pro vytvoření perspektivního evropského odborného vzdělání oboru Malíř Počátek projektu: 1.8.2013 Konec projektu: 31.7.2015 Anotace projektu: Projekt...

ERASMUS +

ERASMUS +

ZÁKLADNÍ SOUHRN INFORMACÍ O PROJEKTU V RÁMCI ERASMUS + Název projektu v rámci Erasmus+ : Strategické partnerství pro udržitelný rozvoj odborného vzdělávání a odborné přípravy v oboru malíř Doba trvání : 1.9.2014 – 31.8.2017 Partneři SBG Drážďany   UNIEP škola...

Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů

Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.34/01.0015 Střední škola stavební, Teplice, Fr. Šrámka 1350, příspěvková organizace, IČ: 00497088, DIČ: CZ00497088 www.zvysovani-prestize.cz/ ...

PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, byla partnerem číslo 9 projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Název projektu:...

ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL BEZ MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL BEZ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Název programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo a název výzvy: 02_16_012 Gramotnosti Název projektu:  Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000611 Zaměření projektu:  zvyšování...

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony.

Název programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo a název výzvy:  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, 02_18_65 Šablony pro SŠ a VOŠ Název projektu: Šablony II – Profesní růst pedagogů  Realizace projektu má význam v oblasti podpory profesního a...

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace

Název výzvy: 10. výzva-ITI-UCHA-SC 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Finanční zdroj: Integrovaný regionální operační program  Prioritní osa ITI: 3. Konkurenceschopná ekonomika postavená na moderních technologiích,...

KOMPETENCE 4.0

KOMPETENCE 4.0

Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0   Anotace: Český trh práce prochází dramatickými změnami. Včasné pojmenování potřebných nových dovedností v jednotlivých odvětvích a profesích může zásadně urychlit změny ve vzdělávání dětí a dospělých....