Učebna automatizace a robotiky v OP Krupka

Projekt: Učebna automatizace a robotiky v OP Krupka

Škola získala finanční částku v hodnotě 200 000,-Kč v grantové řízení Podpora regionů Nadace ČEZ

Cílem projektu bylo zlepšení výuky odborných předmětů pro obory Elektrotechnika (4letý maturitní) a Elektrikář (3letý učební obor). Z příspěvku škola zakoupila PLC systémy pro výuku základů programování a dále robotické stavebnice na bázi mikrokontrolerů. Z prostředků bylo dále pořízeno zařízení pro 3D tisk. Pořízené vybavení umožnilo soustředit výuku stěžejních odborných předmětů do jednoho místa, zlepšilo se využití času pro výuku a doplnilo se materiální vybavení. Absolventi oborů tak budou lépe připraveni na požadavky zaměstnavatelů. Moderně vybavené učebny bude škola také prezentovat žákům vyšších ročníků ZŠ a jejich rodičům v rámci náborových akcí.

O Nadaci ČEZ

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.