Závěrečné zkoušky (ZZ) Krupka

Závěrečné zkoušky 2023/24

Termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2023/24

 

Závěrečné zkoušky řádný a opravný termín září 2024  
Elektrikář Obráběč kovů Strojní mechanik
písemná část 4. září 2024 4. září 2024 4. září 2024
praktická část 5. září 2024 5. září 2024 5 – 6. září 2024
ústní část 13. září 2024 13. září 2024 13. září 2024

 

Závěrečné zkoušky řádný a opravný termín prosinec 2024  
Elektrikář Obráběč kovů Strojní mechanik
písemná část 2. prosince 2024 2. prosince 2024 2. prosince 2024
praktická část 3. prosince 2024 3. prosince 2024 3. – 4. prosince 2024
ústní část 13. prosince 2024 13. prosince 2024 13. prosince 2024

 

 

Elektrikář

Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

1. Písemná zkouška

Ředitel školy stanoví formu konání písemné zkoušky – písemnou formou, nebo elektronickou formou na počítači. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 min.

2. Praktická zkouška

Jaké výrobky nebo jiné praktické práce budou mít žáci za úkol?

 • Stejně jako v písemné zkoušce jsou i zde tři témata společná s oborem Elektrikář – silnoproud. Součástí zkoušky jsou opět témata, která by měl zvládnout každý elektrikář, ale i úlohy, kde se při instalaci používají programovatelné systémy, či se řeší kompletní zabezpečení objektu.
 • Škola si může zařadit školní část závěrečné zkoušky (témata orientovaná na její profilaci, regionální specifika…).
 • Hodnocení školní části, pokud je školou zařazena, ovlivňuje celkové hodnocení výkonu žáka u praktické zkoušky maximálně v rozmezí jednoho klasifikačního stupně; pokud ale žák neuspěje při řešení tématu jednotného zadání, je klasifikován stupněm „5“ – nedostatečný.

Témata a jejich výběr, časová dotace praktické zkoušky

 • Praktická zkouška obsahuje pět témat, škola si vybere minimálně jedno. V případě většího počtu si žák téma losuje.
 • Zkouška trvá jeden den, to je 7 hodin.
 • Za správné vypracování může žák získat 100 bodů.
 • Bodování je nastaveno tak, že nelze uspět, jestliže bude úloha „jen“ fungovat, ale mělo by se dbát i na estetiku. Nelze ale ani uspět, pokud vše bude „krásné“, ale fungovat nebude.
 • Žák by měl dbát i na bezpečnost práce, pokud hrubě poruší BOZP, budou mu odečtené body.

 Obsahuje praktická zkouška obhajobu samostatné odborné práce?

 • Ne.

 

3. Ústní zkouška

 • Autorský tým připravit 50 otázek, jejichž součástí je i otázka ze světa práce.
 • Škola si vybere minimálně 25 otázek.
 • Součástí většiny otázek jsou i podklady pro žáka. Škola je může, ale nemusí použít. Pokud je nepoužije, měla by ale pro žáky připravit podklady své. Např. obrázky, schémata, ukázka přístroje apod.

 

Obráběč kovů

Závěrečná zkouška se v letošním školním roce skládá ze tří částí:

 

1. Písemná zkouška

Ředitel školy stanoví formu konání písemné zkoušky – písemnou formou, nebo elektronickou formou na počítači. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 min.

 

2. Ústní zkouška

     Jaké obsahuje části? Kolik je otázek? Jak se otázky volí?

 • Ústní zkouška má 25 témat (otázek) všeobecně zaměřených na technologii obrábění kovů, doplněné o témata ze světa práce.
 • Témata (otázky) se losují.

      Na jaká témata se klade v daném oboru při ústní zkoušce důraz

 • Důraz je kladen rovnoměrně na všechna témata.

3. Praktická zkouška

     Jaké výrobky nebo jiné praktické práce budou mít žáci za úkol?

 • Výrobky dle vylosovaného tématu zaměřené na příslušnou technologii obrábění:

–        T1-výroba rotační součásti na soustruhu z přířezu typu čep s kuželovými plochami

–        T2-výroba nerotační součásti na frézce typu prizma

–        T3-výroba rotační součásti na soustruhu a následné frézování plošek a drážek např. pro pero

–        T4-výroba rotační součásti na soustruhu a následné broušení mezi hroty (na kulato) funkčních ploch, např. průměrů pro ložiska i kuželové vnější plochy

–        T5-výroba nerotační součásti na frézce a následné rovinné broušení funkčních ploch

–        T6-výroba součástí na CNC soustruhu a CNC frézce (obráběcím centru), včetně seřízení nástroje, stroje, načtení NC kódu, úpravy a odsimulování NC kódu.

 

     Jaké části obsahuje praktická zkouška a jakou mají časovou dotaci?

 • organizační pokyny
 • vybavení pracoviště
 • pokyny pro žáka
 • 6 hodin výrobního času na výrobu příslušných výrobků dle vylosovaného tématu
 • technická výkresová dokumentace
 • hodnocení, kritéria a pravidla
 • záznam o průběhu praktické zkoušky

  Obsahuje praktická zkouška obhajobu samostatné odborné práce?

 • NE