Závěrečné zkoušky (ZZ) Krupka

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky - termíny

Termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2020/21

Písemná část závěrečných zkoušek (řádný termín) se ve školním roce 2020/21 z rozhodnutí ředitele školy nekoná.

Závěrečné zkoušky řádný a opravný termín září 2021
  Elektrikář Obráběč kovů  Strojírenské práce
písemná část  –
praktická část 8. září 2021

8. září 2021 

 –
ústní část 17. září 2021 od 07:55 hod. 17. září 2021 od 09:25 hod.  –
Elektrikář

 Závěrečná zkouška se v letošním školním roce skládá ze dvou částí:

 

1. Praktická zkouška

Jaké výrobky nebo jiné praktické práce budou mít žáci za úkol?

 • Stejně jako v písemné zkoušce jsou i zde tři témata společná s oborem Elektrikář – silnoproud. Součástí zkoušky jsou opět témata, která by měl zvládnout každý elektrikář, ale i úlohy, kde se při instalaci používají programovatelné systémy, či se řeší kompletní zabezpečení objektu.
 • Škola si může zařadit školní část závěrečné zkoušky (témata orientovaná na její profilaci, regionální specifika…).
 • Hodnocení školní části, pokud je školou zařazena, ovlivňuje celkové hodnocení výkonu žáka u praktické zkoušky maximálně v rozmezí jednoho klasifikačního stupně; pokud ale žák neuspěje při řešení tématu jednotného zadání, je klasifikován stupněm „5“ – nedostatečný.

Témata a jejich výběr, časová dotace praktické zkoušky

 • Praktická zkouška obsahuje pět témat, škola si vybere minimálně jedno. V případě většího počtu si žák téma losuje.
 • Zkouška trvá jeden den, to je 7 hodin.
 • Za správné vypracování může žák získat 100 bodů.
 • Bodování je nastaveno tak, že nelze uspět, jestliže bude úloha „jen“ fungovat, ale mělo by se dbát i na estetiku. Nelze ale ani uspět, pokud vše bude „krásné“, ale fungovat nebude.
 • Žák by měl dbát i na bezpečnost práce, pokud hrubě poruší BOZP, budou mu odečtené body.

 Obsahuje praktická zkouška obhajobu samostatné odborné práce?

 • Ne.

2. Ústní zkouška

 • Autorský tým připravit 50 otázek, jejichž součástí je i otázka ze světa práce.
 • Škola si vybere minimálně 25 otázek.
 • Součástí většiny otázek jsou i podklady pro žáka. Škola je může, ale nemusí použít. Pokud je nepoužije, měla by ale pro žáky připravit podklady své. Např. obrázky, schémata, ukázka přístroje apod.

 

Jiné roky požadovaná písemná část závěrečné zkoušky byla pro žáky končící ve školním roce 2020/21 ředitelem školy zrušena.

Obráběč kovů

Závěrečná zkouška se v letošním školním roce skládá ze dvou částí:

   

1. Ústní zkouška

     Jaké obsahuje části? Kolik je otázek? Jak se otázky volí?

 • Ústní zkouška má 25 témat (otázek) všeobecně zaměřených na technologii obrábění kovů, doplněné o témata ze světa práce.
 • Témata (otázky) se losují.

      Na jaká témata se klade v daném oboru při ústní zkoušce důraz

 • Důraz je kladen rovnoměrně na všechna témata.

2. Praktická zkouška

     Jaké výrobky nebo jiné praktické práce budou mít žáci za úkol?

 • Výrobky dle vylosovaného tématu zaměřené na příslušnou technologii obrábění:

–        T1-výroba rotační součásti na soustruhu z přířezu typu čep s kuželovými plochami

–        T2-výroba nerotační součásti na frézce typu prizma

–        T3-výroba rotační součásti na soustruhu a následné frézování plošek a drážek např. pro pero

–        T4-výroba rotační součásti na soustruhu a následné broušení mezi hroty (na kulato) funkčních ploch, např. průměrů pro ložiska i kuželové vnější plochy

–        T5-výroba nerotační součásti na frézce a následné rovinné broušení funkčních ploch

–        T6-výroba součástí na CNC soustruhu a CNC frézce (obráběcím centru), včetně seřízení nástroje, stroje, načtení NC kódu, úpravy a odsimulování NC kódu.

      Jaké části obsahuje praktická zkouška a jakou mají časovou dotaci?

 • organizační pokyny
 • vybavení pracoviště
 • pokyny pro žáka
 • 6 hodin výrobního času na výrobu příslušných výrobků dle vylosovaného tématu
 • technická výkresová dokumentace
 • hodnocení, kritéria a pravidla
 • záznam o průběhu praktické zkoušky

  Obsahuje praktická zkouška obhajobu samostatné odborné práce?

 • NE

Jiné roky požadovaná písemná část závěrečné zkoušky byla pro žáky končící ve školním roce 2020/21 ředitelem školy zrušena.

Strojírenské práce

Závěrečná zkouška se v letošním školním roce skládá ze dvou částí:


1. Praktická zkouška

Pro praktickou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání libovolný počet témat. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje.


2. Ústní zkouška:

Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu ústní zkoušky je přiřazena jedna otázka z Obecného přehledu ze světa práce.

Písemná část závěrečných zkoušek (řádný termín) se ve školním roce 2020/21 z rozhodnutí ředitele školy nekoná.