Dokumenty

Výroční zprávy

výroční zpráva 2020-2021

výroční zpráva 2019-2020

výroční zpráva 2018-2019

výroční zpráva 2017-2018

výroční zpráva 2016-2017

výroční zpráva 2015-2016

 Školní řády:

Školní řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení žáků za II. pololetí 2019-2020

Provozní řád Teplice

Provozní řád Krupka

Provozní řád Duchcov

DOMOV MLÁDEŽE, JÍDELNY

Havarijní plán školy

Minimální preventivní program, krizový scénář Teplice

Minimální preventivní program, krizový scénář Krupka

Minimální preventivní program Duchcov

Krizový plán Duchcov